Lähdeteokset

Portraits of Paul
An Archaeology of Ancient Personality
Bruce J. Malina, Jerome H. Neyrey

luotu 6.8.2008 klo 10:32

muokattu 7.4.2013 klo 20:47


Sivuja: 288

Kustantaja: Westminster John Knox Press, 1996

ISBN-13: 9780664256814

ISBN-10: 0664256813


Tilaa Adlibrikselta – tuet Puolustajan Polkua!

—⚜—

Kirjan takakannesta:

How did ancient persons understand themselves, other people, and the world around them? Is there a marked contrast between their understandings of "self" and "other" and the way modern Westerners define those concepts? Bruce Malina and Jerome Neyrey focus on the figure of Paul to provide a comprehensive investigation of how one man was perceived in the ancient world. Drawing on primary sources from antiquity, as well as lessons from cultural anthropology, the authors help provide a fuller understanding of the person of Paul and his world. By doing so, they offer readers a new, and more balanced, way to approach the New Testament.

—⚜—

Bruce J. Malina on teologian professori (Creighton University, USA) ja mainetta niittäneen The Context Groupin jäsen. Hän on kirjoittanut useita uraauurtavia teoksia yhteiskuntatieteellisestä lähestymistavasta Uuteen testamenttiin.

Jerome H. Neyrey on Uuden testamentin tutkimuksen emeritusprofessori (Notre Damen yliopisto, Indiana) ja mainetta niittäneen The Context Groupin hallintosihteeri.

Kommentoi tätä katkelmaa

Sivuja: 288

Kustantaja: Westminster John Knox Press, 1996

ISBN-13: 9780664256814

ISBN-10: 0664256813


Tilaa Adlibrikselta – tuet Puolustajan Polkua!

muokattu 7.4.2013 klo 20:47

Enemmistöraportti

Professorit Malina ja Neyrey muistuttavat kirjassaan varsin onnistuneesti, että me länsimaiset individualistit kuulumme vähemmistöön. 70% maailman väestöstä elää vielä nykyäänkin kulttuureissa, joissa yksilö ei ole itse itsensä mitta eikä suinkaan rakenna minäkuvaansa sen varaan, mitä hän itseään pohtimalla saa selville. Ratkaisevan tärkeitä sen sijaan ovat oman viiteryhmän mielipiteet ja sen hyväksi työskenteleminen. Tällainen kollektivistinen kulttuuri oli vallalla myös 1. vuosisadan maailmassa, jossa Jeesus ja hänen vaikutusvaltaisin oppilaansa Paavali elivät ja toimivat.

Tarkastelemalla ajanlaskun alun ylistyspuheita (encomium), oikeuden edessä pidettyjä puolustuspuheenvuoroja sekä fysiognomiaa käsitteleviä tekstejä kirjoittajat muodostavat yleiskuvan kollektivistisen yhteiskunnan persoona- ja minäkäsityksestä. He kehottavat vakavasti eurooppalaisia ja amerikkalaisia lopettamaan Raamatun henkilöiden psykologisoinnin ja arvioimisen yksilökeskeisestä viitekehyksestä käsin, sillä se oli tuossa maailmassa täysin vieras. Teemme raskasta väkivaltaa Raamatun teksteille ja muodostamme niistä vääriä tulkintoja, jos oletamme, että Paavalin kuulijat olivat introspektiivisia, itsenäisiä, omaan järkeilyynsä ja omiin mielipiteisiinsä tukeutuvia yksilöitä, jotka tekivät ratkaisuja toisista riippumattomina.

Lukukokemuksena Portraits of Paul sisältää paikoin väsyttävää toistoa, kun samaa antiikin oraattorin katkelmaa siteerataan kolmatta kertaa ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä kerrataan jo neljättä. Ehkä kirjoittajien olisi kannattanut muistaa, etteivät kaikki puolestaan elä aivan yhtä matalan kontekstin kulttuurissa kuin amerikkalaiset. Asiasisältö on kuitenkin länsimaiselle niin vaikeasti ymmärrettävää ja hyväksyttävää ("eivätkö kaikki muka ajattele kuten me?"), että kenties kertaus on aivan perusteltua. Välillä päätelmissä on väkinäinen tuntu, kuten vaikkapa muodostettaessa positiivista fysiognomiaa Paavalin nenästä, joka ei sovi valmiisiin kategorioihin (s. 142-143).

Argumenttien vakuuttavuutta olisi lisännyt tunne siitä, että etsiessään Uudesta testamentista esimerkkejä kirjoittajat eivät pyri poimimaan vain sopivia jakeita, vaan pystyvät kohtaamaan myös ne katkelmat, jotka länsimaisen lukijan silmin tuntuvat sotivan kaikkein pahimmin mallia vastaan. Itse asiassa minussa heräsi aavistuksenomainen oivallus, että vaikkei kristinusko todellakaan ollut (eikä ole) individualistinen, se antoi uudenlaisen arvon yksilölle. Siksi en olisi valmis väittämään, että Paavali tunnusti vallitsevan ryhmäkeskeisen tavan määritellä ihmisiä (s. 205, 208). Hän kyllä tunnisti sen, mutta paitsi että alkoi määritellä ihmisiä uudella tavalla Kristuksesta käsin, hän taisi alkaa uudistaa myös määrittelytavan nyrjähtäneitä piirteitä – samalta perustalta.

Kommentoi tätä katkelmaa

Lähdeteokset
 

Ota yhteyttäX