Kysymyksiä ja vastauksia

luotu 22.6.2008 klo 21:37

muokattu 6.6.2022 klo 22:16


Yleistä sivustosta
Mikä tämä paikka on?
Milloin sivusto syntyi?
Mitä tämä maksaa?
Kirjoittajasta
Kuka sinä olet sanomaan?
Ohjeita sivuston käyttäjälle
Otsikkofontti
Raamatunkäännösten numerointierot
Raamatunkäännöksen valinta
Leijuva Raamattu
Leijuva yhteydenottolomake
Tekniikasta
Tekninen toteutus
Tunnetut ongelmat
Tekijänoikeuksista
Sivuston tekijänoikeudet
Vuoden 1992 raamatunkäännöksen tekijänoikeudet

Yleistä sivustosta

Mikä tämä paikka on?

Puolustajan polku on uudenlainen sivusto, jossa yhdistyvät

  • maailmanlaajuisesti arvostettujen tutkijoiden asiantuntemus lähteineen
  • koko Raamatun syvällinen ja monipuolinen selitys
  • aihekohtaiset opetusartikkelit hakuteosmaisesti järjestettynä
  • uskon puolustus ja vastausten löytäminen älyllisiin kysymyksiin
  • internet-teknologian parhaat puolet: vahva ristiinlinkitys ja nopea tiedonhaku

Nämä ominaisuudet ovat ensimmäistä kertaa samassa paketissa suomeksi. Toista samanlaista, yhtä kattavaa ja käytännöllisesti toteutettua sivustoa ei ole olemassa. (No tarkkaan ottaen, eihän tämäkään sivusto ole vielä likikään valmis, mutta...) Vanhan kotisivuni jjmarkka.netin kristillinen anti ei ole mitään tähän verrattuna. Kirjoittamani kristityn kasvuopas, Jalo soturi, on sekin pelkkä pintaraapaisu. Kuitenkin tiedostan, että projekti tulee laajuudestaan ja yksityiskohtaisuudestaan huolimatta aina olemaan varsin vähäpätöinen sen Jumalan todellisuuden rinnalla, joka kerran täyttää koko kosmoksen. ;)

Kommentoi tätä katkelmaa

Milloin sivusto syntyi?

Puolustajan polun rakennustyö on käynnistynyt toukokuussa 2008 – ja liikkeelle lähdettiin tyhjästä. Ensimmäiset kaksi kuukautta kuluivat sivuston rungon rakentamiseen, kuten virheidenkaappauksen, ladontafunktioiden ja muiden työkalujen koodaamiseen, CSS-ulkoasun säätöön ja Raamatun konvertoimiseen sivuston käyttöön. Kun tämä työ oli suunnilleen valmis, pääsin käsiksi sisällöntuotantoon.

Kommentoi tätä katkelmaa

muokattu 31.3.2013 klo 21:52

Mitä tämä maksaa?

Sivuston käyttö on ollut ja tulee olemaan täysin ilmaista. Materiaalia luodaan ja sivustoa ylläpidetään vastikkeetta, mutta jos työni on sinulle arvokasta ja haluat tukea tämän palvelun tuottamista minkä suuruisella summalla tahansa tai rukoilla työni puolesta, se on mahdollista ja varsin ilahduttavaa. Liity tukijakseni etusivun lomakkeella, niin saat säännöllisesti uutiskirjeen.

Kommentoi tätä katkelmaa

muokattu 6.6.2022 klo 22:16

Kirjoittajasta

Omakuva

Yours truly.

Sivuston koodauksesta, hallinnasta ja sisällöntuotannosta vastaa J. J. Aleksi Markkanen.

Olen vuonna 1979 syntynyt perheellinen mies ja tunnustava kristitty vuodesta 1995 alkaen. Olen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen vailla erityisiä tunnesiteitä sitä tai luterilaista teologiaa kohtaan. Koulutukseltani olen matematiikan ja luonnontieteiden aineenopettaja (FM 2008), mutta olen toiminut opetustehtävissä myös lukuisissa kristillisissä tilaisuuksissa vuodesta 2001 alkaen. Näiden yhteyksien lisäksi joku on saattanut vierailla vanhoilla kotisivuillani tai lukea kirjan Jalo soturi. Tällä hetkellä suoritan apologian maisteritutkintoa Los Angelesin Biola Universityyn.

1.8.2022 aloitan osa-aikaisen työn Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n eli OPKO:n apologina. Jos uskottavaa kristinuskon puolustusta mielestäsi tarvitaan, tule ihmeessä työn tukijaksi.

Kommentoi tätä katkelmaa

Kuka sinä olet sanomaan?

Vaikka podenkin syvää mielenkiintoa Raamattua ja sen kuvaaman ajan historiaa kohtaan, en ole koulutukseltani teologi enkä historiantutkija. Tästä syystä on ymmärrettävää, että Puolustajan polun kirjoituksiin ja niissä esitettyihin näkemyksiin suhtaudutaan kriittisellä mielellä.

Minusta asenne ei ole ainoastaan ymmärrettävä, se on toivottava. Jokaisen tulisi suhtautua kaikkeen lukemaansa ja kuulemaansa arvioivalla, harkitsevalla tavalla. Eniten tätä asennetta tulisi soveltaa niihin oppeihin ja toimintatapoihin, joihin on itse mieltynyt, koska niiden suhteen ihminen on kaikkein sokein. Pyydän siis lukijaa kaikin mokomin arvioimaan lukemaansa! Myös eri mieltä oleminen on paikallaan, kunhan 1) tietää, miksi on eri mieltä ja 2) tuo syy on oman rehellisen arvion mukaan riittävän pätevä.

Sivustoa rakentaessani pyrin jatkuvasti siihen, että mahdollisimman monet yleistiedon ulkopuoliset väitteet nojaisivat arvostettuihin asiantuntijalähteisiin. Niinpä Puolustajan polun sisältämä informaatio ei ole kotoisin omasta päästäni, vaan juuri niiden teologien ja historiantutkijoiden kynästä, joiden asiantuntemus minulta puuttuu. Jos olet eri mieltä, joudut viime kädessä riitelemään heidän kanssaan. Minä vastaan siitä, että olen parhaani mukaan käyttänyt heidän tarjoamaansa tietoa asianmukaisella tavalla – ymmärtänyt ja esittänyt sen oikein, tarvittavassa laajuudessa ja oikeassa kontekstissa.

(Tietenkin yllä mainittu arvioivan lukemisen asenne on syytä säilyttää myös asiantuntijoiden teoksia tavaillessaan. Jos jokin ei ole totta "siksi, että Markkanen sanoo niin", se ei ole totta myöskään siksi, että Wright sanoo niin. Wright tosin sattuu kuulumaan tunnustetusti merkittävimpiin tutkijoihin valtameren kummallakin puolella[1], joten hänen näkemyksensä voi olla varsin arvokas.)

Kommentoi tätä katkelmaa

Ohjeita sivuston käyttäjälle

Seuraavien vinkkien avulla saat Puolustajan polusta eniten irti.

muokattu 5.1.2013 klo 20:58

Otsikkofontti

Tämän sivuston otsikoissa käytetään (tekijän luvalla) HansHand-fonttia, joka ei kuulu oletuksena tietokoneiden fonttikirjastoihin. Se on kuitenkin valmiiksi konvertoitu web-muotoon ja CSS3-tyylistandardien mahdollistamin keinoin upotettu sivustoon. Fonttia ei näin ollen tarvitse asentaa. Jos tekstin otsikot näyttävät selaimessasi samalta kuin nimi sivuston ylälaidassa, kaikki toimii niin kuin pitääkin.

Kommentoi tätä katkelmaa

muokattu 15.6.2009 klo 13:14

Raamatunkäännösten numerointierot

Vuosien 1933/38 ja 1992 suomalaisissa raamatunkäännöksissä on paikoin eroja jakeiden ja jopa lukujen numeroinnissa. Vuoden 1992 käännöksen tekijät ilmoittavat seuraavansa uusimpien tekstijulkaisujen jaenumerointia[2], minkä seurauksena numerointi poikkeaa myös useimmista englanninkielisistä käännöksistä. Esimerkiksi Jobin kirjan luvuissa 39–41 jakeet on nyt numeroitu toisin, ja Malakian kirjassa on vain kolme lukua.

Vaikka käännöskomitean ratkaisu on minusta käytännön tasolla huono, Puolustajan polku noudattaa uutta jaenumerointia yksinkertaisesta syystä: vuoden 1933/38 Raamattuun on painettu myös tämä poikkeava numerointi. Vanhan käännöksen lukija löytää siis tältä sivustolta helposti sen, mitä etsii. Jos taas käyttäisin vanhaa jaenumerointia, uuden käännöksen lukija ei yleensä löytäisi oikeita jakeita. Tässä mennään siis sen huonommin yhteensopivan version ehdoilla. ;)

Kommentoi tätä katkelmaa

Raamatunkäännöksen valinta

Voit valita, esitetäänkö tekstissä siteeratut Raamatun katkelmat vuosien 1933/38 vai vuoden 1992 käännöksen mukaan.

Etsi ylhäällä vasemmalla sijaitsevasta valikosta kohta Tekstissä käytetty Raamatun käännös. Oletusarvoisesti sen asetus on "molemmat", jolloin käännöksiä on helpompi verrata keskenään. Jos haluat käyttää yksinomaan toista käännöstä, valitse se ja paina Vaihda-painiketta.

Alla on esimerkki kunkin vaihtoehdon ladonnasta artikkelin sisällä.

Vuoden 1938 käännös

Vuoden 1992 käännös

molemmat käännökset

Kommentoi tätä katkelmaa

Leijuva Raamattu

Puolustajan polku -sivuston teksteissä on runsaasti viittauksia Raamatun eri kirjoihin. Näiden katkelmien sisältö on äärimmäisen helppo tarkistaa. Et välttämättä tarvitse siihen paperille painettua Raamattua, uutta selainikkunaa tai edes JavaScript-tukea selaimeltasi. Puolustajan polku näet sisältää integroidun, leijuvan Raamatun.

Etsi ylhäällä vasemmalla sijaitsevasta valikosta kohta Leijuvassa Raamatussa käytetty käännös. Oletusarvoisesti sen asetus on "ei käytössä" ja viitteet ladotaan aivan tavallisena tekstinä, kuten vasemmanpuoleisessa kuvassa alla.

Tavalliset viitteet

Leijuva Raamattu käytössä

Mutta jos valitset esimerkiksi "vanhan käännöksen" (KR 1933/38) ja painat Vaihda-painiketta, sama tekstinkohta artikkelissa näyttää siltä kuin kuvassa oikealla. Kun nyt viet hiiren osoittimen vihreällä korostetun tekstin ylle, sen sisältämä viittaus Raamattuun aukeaa leijuvaan tekstikehykseen. Katkelma pysyy avoinna niin kauan kuin pidät osoitinta viitteen yllä. Valitse käännös ja kokeile tässä! (Joh. 3:16)

Leijuva Raamatun katkelma avoinna

Voit käyttää vuosien 1933/38 käännöstä, vuoden 1992 käännöstä tai molempia yhtaikaa. Viimeisessä tapauksessa tekstikehys sisältää saman katkelman ensin vanhemman ja sitten uudemman käännöksen mukaan. Jos Raamatun katkelma ei näy kokonaan, vieritä sivua sopivaan kohtaan.

Raamattuviitteet toimivat aina myös linkkeinä kyseisen Raamatun luvun selitykseen, mikäli sellainen on jo olemassa. Tämä ominaisuus on käytössä, vaikka leijuva Raamattu ei olisikaan.

Kommentoi tätä katkelmaa

Leijuva yhteydenottolomake

Ikkunan oikeassa yläkulmassa leijailee kirjekuori. Sen takana piileksii lomake, jonka avulla saat helposti yhteyden sivuston ylläpitäjään. Lomake seuraa sievästi mukana, mutta pysyy enimmäkseen poissa lukemisen tieltä. Lomake on toteutettu AJAXilla, mikä tarkoittaa, että

  1. viestin lähettäminen ei heitä sinua toiselle sivulle. Voit esimerkiksi kommentoida mielestäsi hämärää artikkelin kohtaa heti saman tien etkä hukkaa kohtaa, jossa olit menossa.
  2. JavaScriptin on oltava käytössä.

Yhteydenottolomake muistaa antamasi nimen ja sähköpostiosoitteen, kunnes istunto päättyy (=selain suljetaan). Näin et joudu kirjoittamaan niitä joka kerta uudestaan.

Samanlaisia, pienempiä kirjekuoria löytyy myös tekstin seasta; jokaisen otsikoidun tekstikatkelman lopussa on yksi. Kun klikkaat tällaista pikkukuorta, lomake aukeaa ja viestin aiheeksi tulee automaattisesti kyseisen katkelman nimi. Näin löydän helposti sen sivun ja kohdan, jota kukin viestisi koskee.

Kommentoi tätä katkelmaa

Tekniikasta

Tekninen toteutus

Sivusto on toteutettu PHP-kielellä. Se noudattaa HTML 4.01 Strict- ja CSS 2.0 -standardeja, minkä voi todeta klikkaamalla validointikuvaketta minkä tahansa sivun alareunassa. Selaimista sivuston toimivuus on testattu IE 6:lla ja 7:llä, Firefox 2.0:lla ja 3.0:lla, Opera 9.50:lla ja Safari 3:lla (Win XP).

Dynaamisen Etsi Raamatusta -valikon, vihjelaatikon ja leijuvan yhteydenottolomakkeen täysi toimivuus edellyttää selaimelta JavaScript-tukea.

Kommentoi tätä katkelmaa

muokattu 25.8.2010 klo 22:09

Tunnetut ongelmat

Tällä hetkellä Leijuva Raamattu oikuttelee kaikilla selaimilla, mikäli raamattuviite sattuu olemaan rivillä sopivassa paikassa. Tällöin aukeava raamattukehys välkkyy strobovalon tavoin näkyviin ja taas piiloon. Korjaan ongelman heti kun ehdin ja keksin kuinka. :)

Internet Explorer:

IE on sivustosuunnittelijoiden arkunnaula. Selaimen aiemmat versiot aiheuttavat lukemattomia layout-ongelmia, koska ne eivät noudata CSS-standardeja, mutta suurimman osan ongelmista olen kyennyt poistamaan. IE 8:n kohdalla suunnittelijat näyttävät tehneen parannuksen, sillä selain tulkitsee CSS:ää hyvin pitkälle niin kuin tulisikin. Jotain on kuitenkin vielä jäljellä:

  • IE ei näytä lähettävän sivuston evästeitä takaisin, joten selain ei muista vanhoja raamatunkäännöspreferenssejäsi ja vihjelaatikon piilotus/näyttämisasetusta seuraavalla vierailukerralla.
  • IE 7 ja varsinkaan IE 6 eivät tue kaikkia käytettyjä tyylejä, joten eräät ominaisuudet (mm. yhteydenottolomake) eivät ole käytettävissä selaimella. Päivitä ne versioon 8.

Kommentoi tätä katkelmaa

Tekijänoikeuksista

Sivuston tekijänoikeudet

Osoitteessa https://puolustajanpolku.fi sijaitseva kirjallinen ja kuvallinen materiaali, lukuun ottamatta raamatunkäännöksiä, lähdeteosten kansikuvia ja teoksista poimittuja sitaatteja, on sivuston haltijan tekijänoikeudellista omaisuutta. Sitä ei saa kohtuullisia lainauksia lukuun ottamatta jäljentää eikä levittää edelleen, eritoten kaupallisessa tarkoituksessa, ilman materiaalin laatijan antamaa lupaa ja henkilökohtaista suostumusta. Lähde on aina mainittava em. hyväksyttävien lainausten yhteydessä.

Nämä rajoitukset ovat yleisen tekijänoikeuslain mukaisia ja koskevat siksi mitä tahansa internetsivustoa, vaikka niitä ei olisi erikseen mainittukaan.

Kommentoi tätä katkelmaa

Vuoden 1992 raamatunkäännöksen tekijänoikeudet

Tieto tekijänoikeuksista ja kopiointiehdoista

Tämä vuoden 1992 raamatunkäännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa Kirkon keskusrahastolta.

This translation of The Holy Bible is copyrighted by Kirkon keskusrahasto. The text is intended for research and study purposes. The text may be retrieved to personal workstation but copying and redistributing is strictly forbidden. For other uses than personal research, teaching and studying, a separate license by Kirkon keskusrahasto is required.

Kirkon keskusrahasto
Satamakatu 11
00160 HELSINKI
FINLAND

tel. +358-0-18021

Julkaistu oikeudenomistajan luvalla.

Kommentoi tätä katkelmaa


Viitteet

 1) Travis Tamerius: Sounding the Alarm: N.T. Wright and Evangelical Theology, 2002; luettu 22.7.2008.

 2)Raamatun lukijalle, luettu 15.6.2009.

Ota yhteyttä