1. Mooseksen kirja,
luku 7
1. Mooseksen kirja,
luku 9

1. Mooseksen kirja, luku 8


1. Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. 2. Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. 3. Ja vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä. 4. Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille. 5. Ja vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. 6. Neljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, 7. ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. 8. Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. 9. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. 10. Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. 11. Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. 12. Mutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa. 13. Ja Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut. 14. Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva. 15. Ja Jumala puhui Nooalle sanoen: 16. "Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi. 17. Ja kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä." 18. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan lähtivät ulos, 19. niin myös kaikki metsäeläimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista suvuittain. 20. Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. 21. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: "En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt. 22. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö."

1. Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa eikä villieläimiä ja karja­eläimiä, jotka olivat arkissa hänen muka­naan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta. 2. Syvyy­den lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. 3. Vedet väistyivät väistymistään maan pääl­tä, ja sa­danviiden­kymmenen päivän kuluttua vedet olivat alen­tuneet niin paljon, 4. että arkki pysähtyi seitsemän­nen kuun seitsemäntenätoista päivänä Arara­tin vuo­ristoon. 5. Vedet vähenivät vähenemistään kymmenen­teen kuuhun saakka, ja kymmenennen kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näky­viin. 6. Kun vielä neljäkymmentä päivää oli kulunut, Nooa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt, 7. ja päästi lentoon korpin. Se lähti ja lenteli edesta­kaisin, kunnes vedet olivat kuivu­neet maan päältä. 8. Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, 9. mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä leväh­tämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan. Ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen arkkiin. 10. Hän odotti vielä seitsemän päivää ja lähetti kyyhkysen uudelleen arkista. 11. Kun kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Nooa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä. 12. Hän odotti silti seitsemän päivää lisää ja päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen luok­seen. 13. Ensimmäisenä päivänä ensimmäistä kuuta sinä vuon­na, jona Nooa täytti kuusisataayksi vuotta, vedet eivät enää peittäneet maata. Nooa poisti arkin katon ja näki, että maan pinta oli kuivunut. 14. Toisen kuun kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maa oli kokonaan kuiva. 15. Silloin Jumala sanoi Nooalle: 16. "Lähde ulos arkista ja ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot. 17. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki elävät olen­not, linnut, karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Vi­lisköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne hedelmälli­set ja lisääntykööt maan päällä." 18. Niin Nooa lähti poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa ulos, 19. ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat, lähtivät suvuittain arkista. 20. Sitten Nooa rakensi alttarin Herralle, otti kaik­kia uhrikel­poisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. 21. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuok­sun, hän sanoi mieles­sään: "Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein. 22. – Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." ©

 
1. Mooseksen kirja,
luku 7
1. Mooseksen kirja,
luku 9
 

Ota yhteyttäX