1. Mooseksen kirja,
luku 8
1. Mooseksen kirja,
luku 10

1. Mooseksen kirja, luku 9

luotu 30.9.2013 klo 22:40


Sisällys

20–27 Haamin rikos

1. Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. 2. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. 3. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 4. Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. 5. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. 6. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. 7. Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä." 8. Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: 9. "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa 10. ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. 11. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." 12. Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: 13. minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. 14. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, 15. muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 16. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." 17. Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." 18. Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. 19. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.

1. Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyt­täkää maa. 2. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne. 3. Teidän ravintonanne olkoot kaikki olen­not, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. 4. Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämän­voima, veri, te ette saa syödä. 5. Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokai­sen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren. 6. – Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. 7. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, lisääntykää ja levitkää yli maan." 8. Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen: 9. "Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, 10. kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssan­ne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaik­kien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. 11. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisu­mus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." 12. Jumala sanoi vielä: "Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: 13. minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. 14. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, 15. muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukutta­maan kaikkea elävää. 16. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa." 17. Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa." 18. Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jafet, ja Haamista tuli Kanaanin isä. 19. Nämä kolme olivat Nooan pojat, ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset. ©

 

Haamin rikos

20. Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. 21. Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. 22. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona. 23. Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä. 24. Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, 25. niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja." 26. Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa. 27. Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa."

20. Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viini­tarhan. 21. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alas­tomana makaamaan telttaansa. 22. Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljil­leen. 23. Sil­loin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteil­leen, menivät sisään selkä edellä ja peitti­vät isänsä alasto­muuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isäänsä alastomana. 24. Kun Nooa selvisi juopumukses­taan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, 25. hän sanoi: – Kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljiensä orjienkin orja. 26. Ja hän sanoi vielä: – Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja Kanaan olkoon Seemin orja. 27. Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun, ja saakoon se asua myös Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa. ©

 

Tämä kertomus on askarruttanut monia lukijoitaan. Pintapuolisesti tarkasteltuna koko tilanteessa näyttäisi olleen kysymys vain siitä, että Haam sattui näkemään juopuneen isänsä alastomana, naureskeli asiasta ja siten vihoitti hänet. Tulkintaa pelkästä näkemisestä tuntuisi vahvistavan se, että veljet korjasivat ongelman juuri peitteellä – vieläpä selin, siis näkemättä isäänsä itse.

Kuitenkin tulkinta synnyttää enemmän pulmia kuin mitä se ratkaisee. Oliko tuohon aikaan vallalla jokin meille tuntematon tapa, ettei poika saanut katsoa isänsä telttaan? Mistä Haam olisi saattanut tietää, että Nooa makasi siellä alastomana? Miksi hänen näkemisensä oli niin vakava asia, että se tuotti kuvatunlaisen kirouksen – ja miksi kirous lankesi tapahtumiin täysin syyttömän pojan (Kanaanin) niskaan?

Tapaus ratkeaa uskottavammin toisella tapaa. Haam näyttää olleen vahvasti sisällä isänsä teltassa, kun taas veljet olivat ulkopuolella (j. 22.). Alkukielessä Seem ja Jaafet ottavat nimenomaan Nooan viitan peittääkseen tämän. Se taas oli teltan ulkopuolella todennäköisesti siksi, että Haam oli tuonut sen ulos varta vasten todistuskappaleeksi, kerskaillakseen teollaan.[1]

Lisäksi ilmaus "mitä... oli hänelle tehnyt" (j. 24) ei kuulosta pelkältä sattumanvaraiselta vilkaisulta. Kielellisesti Nooa ei välttämättä ollut itse syypää alastomuuteensa (j. 21), vaan se saattoi olla seuraavaksi mainitun henkilön (Haamin) aiheuttama tila.[2] On myös muistettava, että ilmaus "paljastaa jonkun häpy/alastomuus" liittyy Mooseksen laissa ja VT:n muussa kirjallisuudessa kiinteästi sopimattomaan sukupuoliyhteyteen etenkin lähisukulaisten kesken (3. Moos. 18:6–18, 3. Moos. 20:11,17–21; vrt. Hes. 22:10, 5. Moos. 23:1, 5. Moos. 27:20) sekä siveettömyyttä seuraavaan häpeään ja tuomioon (Jes. 47:3, Hes. 16:37, Hes. 23:10,29).

Haam vaikuttaakin syyllistyneen homoseksuaaliseen, insestuaaliseen raiskaukseen. Tällainen teko olisi tulkittu ajan kulttuurissa voiman ja vallan osoitukseksi kilpailijaan nähden. Haam pyrki kaappaamaan suvun vallan isältään alentavalla teolla, josta hän myös kertoi muille suvun miehille. Näiden puhdassydäminen reaktio oli täysin päinvastainen ja leikittelee sanoilla: toisin kuin Haam, veljet eivät edes nähneet isänsä alastomuutta (kirjaimellisesti), saati sitten että olisivat "nähneet isänsä alastomuuden" (kuvaannollisesti) eli tehneet saman kuin julkea pikkuveli.[3]

Syytös on johdonmukainen ja eheä myös Vanhan testamentin laajemman kertomuksen kannalta. Koska Haam teki siemenellään häikäilemätöntä ja ennenkuulumatonta pahaa, myös kirous kohtasi hänen "siementään" eli jälkeläistään Kanaania. Toisaalta Kanaanin maan valloitus ja puhdistus entisistä asukkaista perustui Jumalan ilmoituksessa kanaanilaisten räikeään irstailuun ja "kauhistuksiin" (3. Moos. 18:24–30, 3. Moos. 20:22–26) kuten insestiin ja homoseksiin. Yllä oleva kertomus pyrkii poleemisesti osoittamaan, että kaikki myöhemmät ilmiöt olivat luonnollisia ja täysin odotettavissa. Kanaanilaisilla tällainen turmeltuneisuus oli verissä, koska jo heidän kantaisänsä Haam oli syyllistynyt äärimmäisen pöyristyttävään tekoon: homoseksuaaliseen, insestuaaliseen raiskaukseen, jonka uhrina oli oma isä – henkilö, jolle poika oli velkaa täyden kunnioituksensa ja kuuliaisuutensa.[4]

Kommentoi tätä katkelmaa

28. Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta. 29. Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

28. Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. 29. Kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli. ©

 
1. Mooseksen kirja,
luku 8
1. Mooseksen kirja,
luku 10

Viitteet

 1) Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics (Abingdon Press, 2002), 65.

 2) Em. teos, 65–66.

 3) Em. teos, 67.

 4) Em. teos, 67.

 

Ota yhteyttäX