Matteuksen evankeliumi,
luku 2
Matteuksen evankeliumi,
luku 4

Matteuksen evankeliumi, luku 3

luotu 12.2.2011 klo 16:24

muokattu 12.2.2011 klo 16:32


Sisällys

1–12 Johanneksen parannussaarna
13–17 Jeesuksen kaste

Johanneksen parannussaarna

1. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa 2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." 3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'." 4. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. 5. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, 6. ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 7. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, 9. älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 10. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. 11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

1. Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2. "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!" 3. Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: – Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" 4. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 6. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. 7. Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8. Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 9. Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 10. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. 11. "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Jeesuksen kaste

muokattu 12.2.2011 klo 16:32

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. 14. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!" 15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle. 16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. 17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" 15. Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. 16. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." ©

 

Kreikan ja heprean kielessä ei ole lainausmerkkejä, eikä sitaatin ehdoton sanatarkkuus ollut ajanlaskun alun kulttuuripiirissä tärkeää. Olennaista oli se, että muistiinmerkitsijä pysyi uskollisena alkuperäisen lausuman merkitykselle. Markuksen (Mark. 1:11) ja Luukkaan (Luuk. 3:22) kertomukset eivät siis ole todellisessa ristiriidassa Matteuksen version kanssa, vaikka Jumalan käyttämä sanamuoto on siinä hiukan erilainen. Matteus on todennäköisesti muokannut lausumaa korostaakseen, ettei taivaallinen ääni puhunut vain Jeesuksen vuoksi, vaan myös kuulijoiden (ja kertomuksen myöhempien lukijoiden) hyödyksi.[1]

Kommentoi tätä katkelmaa

Matteuksen evankeliumi,
luku 2
Matteuksen evankeliumi,
luku 4

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels (InterVarsity Press, 1987), 117–118.

 

Ota yhteyttäX