1. Mooseksen kirja,
luku 2

1. Mooseksen kirja, luku 1

luotu 8.8.2013 klo 20:42

muokattu 8.8.2013 klo 22:52


Sisällys

1 Maailmankaikkeuden luominen
2–5 Ensimmäinen päivä
6–8 Toinen päivä
9–13 Kolmas päivä
14–19 Neljäs päivä
20–23 Viides päivä
24–25 Kuudes päivä alkaa
26–31 Ihmisen luominen
Ihmisyys ja seksuaalisuus

Maailmankaikkeuden luominen

1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

1. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Ensimmäinen päivä

2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 3. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli. 4. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. 5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.

2. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. 3. Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. 4. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, 5. ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Toinen päivä

6. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä." 7. Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin. 8. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.

6. Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan." 7. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 8. ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Kolmas päivä

9. Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin." Ja tapahtui niin. 10. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 11. Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: 12. maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 13. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.

9. Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 11. Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. 12. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 13. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Neljäs päivä

14. Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, 15. ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin: 16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle 18. ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 19. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.

14. Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15. Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui. 16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hal­litsemaan yötä, sekä tähdet. 17. Hän asetti ne taivaankan­teen loistamaan maan päälle, 18. hallit­semaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 19. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Viides päivä

20. Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla." 21. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. 22. Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." 23. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.

20. Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla." 21. Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilise­vät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. 22. Hän siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." 23. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Kuudes päivä alkaa

24. Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin: 25. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

24. Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit." Ja niin tapahtui. 25. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Ihmisen luominen

muokattu 8.8.2013 klo 22:52

26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 29. Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. 30. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Ja tapahtui niin. 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

26. Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksem­me, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 27. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." 29. Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki sie­mentä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedel­mät. Olkoot ne teidän ravintonanne. 30. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kas­vit." Niin tapahtui. 31. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Ihmisyys ja seksuaalisuus

Jumalan luomisviikon huipentuma on seitsemäs päivä (1. Moos. 2:1–3), jonka hän pyhittää erityiseksi levon päiväksi. Hänen luomistekojensa huipentuma puolestaan on ihminen, joka on kahdella tapaa aivan erityisessä asemassa. Ensiksikin koko luomakunnassa vain ihminen kykenee toimimaan "Jumalan kuvana" eli hänen suorana edustajanaan – täyttämään käskyn hallita (ei riistää) maailmaa kalenteriviikon kuutena päivänä (jae 26). Toiseksi ainoastaan ihminen kykenee tietoisesti palvomaan Jumalaa viikon seitsemäntenä päivänä.[1]

Jotta Jumalan luomistyön päämäärä – ihmisten hallinto maailmassa – voisi toteutua, näiden on täytettävä eli kansoitettava maa. Jotta he voisivat kansoittaa maan, heidän on lisäännyttävä. Miehen ja naisen toisiaan täydentävä kaksijakoisuus ei siis ole luomiskertomuksessa pelkästään seksuaalikäyttäytymiseen liittyvä normi, vaan se kuuluu keskeisenä osana ihmisen olemukseen ja hänelle annetun mandaatin täyttämiseen.[2]

Kommentoi tätä katkelmaa

1. Mooseksen kirja,
luku 2

Viitteet

 1) Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics (Abingdon Press, 2002), 57.

 2) Em. teos, 57–58. Gagnon toteaa, ettei luomiskertomuksen perusargumentti muutu miksikään edes ylikansoittumisen seurauksena (s. 58). "Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät" merkitsee tekstissä sitä, että Jumalan kuva saa täyttymyksensä, kun nämä kaksi puolikasta yhdistyvät avioliiton kautta toisiinsa.

 

Ota yhteyttäX