1. Mooseksen kirja,
luku 4
1. Mooseksen kirja,
luku 6

1. Mooseksen kirja, luku 5

luotu 15.6.2009 klo 11:06


Sisällys

1–32 Aadamin sukuluettelo

Aadamin sukuluettelo

1. Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. 2. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin. 3. Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. 4. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 5. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli. 6. Kun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos. 7. Ja Seet eli Enoksen syntymän jälkeen kahdeksansataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 8. Niin oli Seetin koko elinaika yhdeksänsataa kaksitoista vuotta; sitten hän kuoli. 9. Kun Enos oli yhdeksänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Keenan. 10. Ja Enos eli Keenanin syntymän jälkeen kahdeksansataa viisitoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 11. Niin oli Enoksen koko elinaika yhdeksänsataa viisi vuotta; sitten hän kuoli. 12. Kun Keenan oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Mahalalel. 13. Ja Keenan eli Mahalalelin syntymän jälkeen kahdeksansataa neljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 14. Niin oli Keenanin koko elinaika yhdeksänsataa kymmenen vuotta; sitten hän kuoli. 15. Kun Mahalalel oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Jered. 16. Ja Mahalalel eli Jeredin syntymän jälkeen kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 17. Niin oli Mahalalelin koko elinaika kahdeksansataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta; sitten hän kuoli. 18. Kun Jered oli sadan kuudenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Hanok. 19. Ja Jered eli Hanokin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 20. Niin oli Jeredin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä kaksi vuotta; sitten hän kuoli. 21. Kun Hanok oli kuudenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Metusalah. 22. Ja Hanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 23. Niin oli Hanokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta. 24. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. 25. Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. 26. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 27. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli. 28. Kun Lemek oli sadan kahdeksankymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle poika. 29. Ja hän antoi hänelle nimen Nooa, sanoen: "Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut." 30. Ja Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataa yhdeksänkymmentä viisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 31. Niin oli Lemekin koko elinaika seitsemänsataa seitsemänkymmentä seitsemän vuotta; sitten hän kuoli. 32. Kun Nooa oli viidensadan vuoden vanha, syntyivät hänelle Seem, Haam ja Jaafet.

1. Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen silloin kun heidät luotiin. 3. Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4. Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5. Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli. 6. Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. 7. Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 8. Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten. 9. Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. 10. Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 11. Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten. 12. Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. 13. Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 14. Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten. 15. Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. 16. Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 17. Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten. 18. Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. 19. Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 20. Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten. 21. Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. 22. Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 23. Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. 24. Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. 25. Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. 26. Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 27. Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten. 28. Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. 29. Hän antoi pojalle nimen Nooa ja sanoi: "Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut." 30. Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 31. Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten. 32. Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet. ©

 

Vedenpaisumusta edeltäneiden patriarkkojen sukuluettelo päättyy jokaisen henkilön kohdalla sanoihin "sitten hän kuoli". Tapahtui siis, kuten Jumala oli julistanut (1. Moos. 2:16–17): Aadamin ja Eevan kapinasta seurasi kuolema.

Luettelossa on kuitenkin yksi poikkeus: Hanok eli Eenok (Juud. 14), Metusalahin isä. Hänestä sanotaan, ettei "häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois". Ilmaus voisi toki tarkoittaa myös luonnollista kuolemaa, mutta tässä se pistää silmään juuri tahallisen erilaisuutensa vuoksi. Miksei Hanokistakin sanota, että sitten hän kuoli? Miksi tämän hurskaaksi mainitun miehen elämä oli niin paljon lyhyempi kuin muiden? Miten ja mihin Jumala oikeastaan otti hänet?

Sanavalinta antoi runsaasti aihetta myöhempiin arveluihin.[1] On esitetty, että Eenok otettiin suoraan taivaaseen ilman kuolemaa.

Kommentoi tätä katkelmaa

1. Mooseksen kirja,
luku 4
1. Mooseksen kirja,
luku 6

Viitteet

 1) N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God: Christian Origins and the Question of God, Vol 3 (Augsburg Fortress Publishers, 2003), 94–95.

 

Ota yhteyttäX