Pietarin 1. kirje,
luku 3
Pietarin 1. kirje,
luku 5

Pietarin 1. kirje, luku 4

luotu 3.2.2010 klo 22:17


Sisällys

1–7 Lihassa kuolleet, hengessä elävät

Lihassa kuolleet, hengessä elävät

1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä - 2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. 4. Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. 5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 6. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niinkuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niinkuin Jumala elää. 7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.

1-2. Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. 3. Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä ja juomingeissa ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. 4. Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan, ja syytävät herjauksiaan. 5. Mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. 6. Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset. 7. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. ©

 

Pietari kutsuu kristittyjä kiinnittämään sydämensä Jeesuksen antamaan esimerkkiin ja kärsimään mieluummin vaivaa (hylkimistä, pilkkaa, väkivaltaa) hänen nimensä vuoksi kuin sotkeentumaan ympäröivään epäjumalanpalvelukseen, sukupuoliseen moraalittomuuteen ja muidenkin Jumalan hyvien lahjojen väärinkäyttöön.

Mutta keitä ovat kuolleet, joille on julistettu evankeliumi? Mormonit tunnetusti opettavat, että ihminen saa vielä kuoltuaankin tilaisuuden kääntyä Jeesuksen puoleen. Heidän mukaansa jakeessa on kysymys juuri tästä. Kuolleille julistetaan evankeliumi, jotta he maanpäällisestä ratkaisustaan poiketen voisivat ottaa sen vastaan ja tulla pelastetuiksi. Pitääkö tämä todella paikkansa?

Yhdessä edellisen luvun jakeiden 18-20 kanssa katkelma on yksi varhaiskristillisen kirjallisuuden vaikeimpia[1], mutta jonkinlaista selvyyttä sentään voidaan saada. On lähes varmaa, että "kuolleet" ovat kristittyjä, jotka ovat jo menehtyneet – vainojen tai luonnollisten syiden vuoksi. Ajatus on siis, että vaikka he ovatkin ruumiillisesti kuolleet, tämä seikka ei leikkaa heitä eroon Jumalasta eikä tuhoa heidän toivoaan tulevaisuuteen liittyen.[2] Jumalan Henki pitää heistä huolta ja ylösnousemuksessa heidät korotetaan.

Pietarin tarkoitus on korostaa kontrastia kahden ihmisryhmän välillä.[3] Rellestäjät ja ryyppääjät viettävät omasta mielestään hauskaa elämää, mutta he joutuvat siitä tilille koko kosmoksen Tuomarin edessä (jakeet 4-5). Eläessään he ovat häpäisseet ja jopa surmanneet kristittyjä, mutta näiden osa puolestaan on autuas, koska Jumala herättää heidät Henkensä voimalla (jae 6). Kyse ei siis ole siitä, että joku saisi kuoltuaan vielä yhden tilaisuuden lisää.

Kommentoi tätä katkelmaa

8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden". 9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. 10. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 11. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. 12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. 14. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne. 15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin; 16. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? 18. Ja "jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 19. Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.

8. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä "rakkaus peittää paljotkin synnit". 9. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. 10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 11. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. 12. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. 13. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. 14. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 15. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. 16. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. 17. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia? 18. – Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! 19. Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. ©

 
Pietarin 1. kirje,
luku 3
Pietarin 1. kirje,
luku 5

Viitteet

 1) N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God: Christian Origins and the Question of God, Vol 3 (Augsburg Fortress Publishers, 2003), 468.

 2) Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2005), 630.

 3) J. P. Holding: "The Doctrine of Postmortem Evangelization", luettu 3.2.2010.

 

Ota yhteyttäX