5. Mooseksen kirja,
luku 33
Joosuan kirja,
luku 1

5. Mooseksen kirja, luku 34

luotu 15.9.2009 klo 17:05

muokattu 15.9.2009 klo 17:07


Sisällys

1–7 Mooseksen kuolema

Mooseksen kuolema

muokattu 15.9.2009 klo 17:07

1. Ja Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, Pisgan huipulle, vastapäätä Jerikoa. Ja Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin Daaniin asti, 2. koko Naftalin, Efraimin ja Manassen maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti, 3. Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti. 4. Ja Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen'. Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene." 5. Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. 6. Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. 7. Ja Mooses oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut.

1. Mooses nousi Moabin tasangolta Nebonvuorelle, Pisgan huipulle, joka on Jordanin itäpuolella vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin, Danin, 2. Naftalin, Efraimin ja Manassen alueet ja koko Juudan maan läntiseen mereen saakka, 3. Negevin sekä Jordanin alangon, sen syvänteen, joka ulottuu Jerikosta, Palmukaupungista, Soariin asti. 4. Herra sanoi Moosekselle: "Tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne." 5. Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. 6. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Bet-Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. 7. Mooses oli kuollessaan sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen, mutta hänen näkönsä ei ollut hämärtynyt ja hän oli vielä täysissä voimissaan. ©

 

Katkelma ilmoittaa selkeästi, että Mooses kuoli katsottuaan Luvattua maata Nebon vuorelta, ja että hänet haudattiin vastapäätä Beet-Peoria. Tästä huolimatta eräät juutalaiset alkoivat myöhemmin uskoa, että Mooses oli Elian tavoin otettu suoraan taivaaseen.[1] Epäilemättä uskomuksen syntyyn vaikutti se, että tarkka kuolinpaikka sen enempää kuin hautapaikkakaan eivät olleet tiedossa. Uudessa testamentissa Mooses ilmestyy (Matt. 17:1–3) yhdessä Elian kanssa. Juudaan kirjeestä löytyy myös merkillinen maininta (Juud. 9) siitä, että ylienkeli Miikael kiisteli Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa.

Kommentoi tätä katkelmaa

8. Ja israelilaiset itkivät Moosesta Mooabin arolla kolmekymmentä päivää; sitten päättyi Mooseksen muistoksi vietetty itku- ja suruaika. 9. Ja Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä; ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. 10. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin; 11. ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa; 12. ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.

8. Israelilaiset itkivät Moabin tasangolla Mooseksen kuolemaa, kunnes kolmenkymmenen päivän suruaika kului umpeen. 9. Joosua, Nunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut. 10. Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. 11. Kukaan muu ei ole tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia mainetekoja, joita Herra lähetti Mooseksen tekemään faraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko Egyptin maalle, 12. ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin kansan nähden Herran väkevän käden voimalla. ©

 
5. Mooseksen kirja,
luku 33
Joosuan kirja,
luku 1

Viitteet

 1) N. T. Wright, The Resurrection of the Son of God: Christian Origins and the Question of God, Vol 3 (Augsburg Fortress Publishers, 2003), 95.

 

Ota yhteyttäX