Jesajan kirja,
luku 6
Jesajan kirja,
luku 8

Jesajan kirja, luku 7

luotu 6.7.2018 klo 09:05

muokattu 6.7.2018 klo 12:05


Sisällys

1–9 Sotaretki Etelävaltakuntaa vastaan
10–16 Ennusmerkki: erityinen lapsi
Neitsyt vai nuori nainen?
1. Alma ei tarkoita vain 'nuorta naista'
2. Betula ei tarkoita vain 'neitsyttä'
3. Nuoren naisen raskaus ei ole ihme
4. Alkuperäisten vastaanottajien käsitys
17–25 Ennustus pohjoisvaltakunnan tuhosta

Sotaretki Etelävaltakuntaa vastaan

1. Aahaan, Jootamin pojan, Ussian pojanpojan, Juudan kuninkaan, aikana lähtivät Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Israelin kuningas, sotimaan Jerusalemia vastaan, mutta he eivät voineet valloittaa sitä. 2. Ja kun Daavidin huoneelle ilmoitettiin sanoma: "Aram on leiriytynyt Efraimiin", niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi, niinkuin metsän puut vapisevat tuulessa. 3. Silloin Herra sanoi Jesajalle: "Mene Aahasta vastaan, sinä ja sinun poikasi Sear-Jaasub, Ylälammikon vesijohdon päähän, Vanuttajankedon tielle, 4. ja sano hänelle: Ole varuillasi ja pysy rauhallisena, älä pelkää, älköönkä sydämesi säikkykö noita kahta savuavaa kekäleenpätkää: Resinin ja Aramin ynnä Remaljan pojan vihanvimmaa. 5. Koska Aram, Efraim ja Remaljan poika ovat hankkineet pahaa sinua vastaan sanoen: 6. 'Lähtekäämme Juudaa vastaan, täyttäkäämme se kauhulla, vallatkaamme se itsellemme ja asettakaamme sinne kuninkaaksi Taabalin poika', 7. niin sanoo Herra, Herra näin: Ei se onnistu, eikä se tapahdu. 8. Sillä Aramin pää on Damasko, ja Damaskon pää on Resin - mutta kuusikymmentä viisi vuotta vielä, ja Efraim on muserrettu eikä ole enää kansa - ja Efraimin pää on Samaria, 9. ja Samarian pää on Remaljan poika. Ellette usko, niin ette kestä."

1. Siihen aikaan, kun Ahas, Jotamin poika, Ussian pojanpoika, oli Juudan kuninkaana, Syyrian kuningas Resin ja Israelin kuningas Pekah, Remaljan poika, lähtivät sotaretkelle kohti Jerusalemia mutta eivät voineet valloittaa sitä. 2. Kun Daavidin valtakunnassa saatiin kuulla, että syyrialaiset olivat leiriytyneet Efraimin alueelle, vavahti jokainen sydän, niin kuninkaan kuin kansankin, niin kuin metsän puut vapisevat tuulen voimasta. 3. Silloin Herra sanoi Jesajalle: "Mene poikasi Sear-Jasubin kanssa tapaamaan Ahasia. Hän on Yläaltaan kanavan päässä Pesijänkentän tiellä. 4. Sano hänelle: Pysy rauhallisena, harkitse mitä teet. Älä pelkää äläkä sydän kurkussa säiky noita kahta savuavaa kekälettä – älä pelkää Resinin ja hänen syyrialaistensa tai Remaljan pojan vihaa. 5. Syyria on kyllä suunnitellut pahaa sinun varallesi, niin myös Efraim ja sen pää Remaljan poika. He ovat sanoneet: 6. 'Nyt hyökkäämme Juudaan ja saatamme sen kauhun valtaan! Kaappaamme sen ja asetamme sinne kuninkaaksi Tabelin pojan.' 7. Mutta Herra Jumala sanoo näin: – Ei se onnistu, ei niin tule käymään. 8. Sillä Syyrian päänä on vain Damaskoksen kaupunki, ja Damaskoksen päänä on vain Resin. Kuusikymmentäviisi vuotta vielä, ja Efraim on murskattu, se ei enää ole mikään kansa. 9. Efraimin pää on vain Samarian kaupunki, ja Samarian pää on vain Remaljan poika. Ellette usko, te ette kestä." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Ennusmerkki: erityinen lapsi

10. Ja Herra puhui jälleen Aahaalle sanoen: 11. "Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta." 12. Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa." 13. Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte? 14. Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. 15. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän; 16. sillä ennenkuin poika on oppinut hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, tulee autioksi maa, jonka kahta kuningasta sinä kauhistut.

10. Herra puhui jälleen Ahasille ja sanoi hänelle: 11. "Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta." 12. Mutta Ahas vastasi: "En pyydä. En pane Herraa koetukselle." 13. Niin Jesaja sanoi: "Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? 14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. 15. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi saa syödä siihen asti kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. 16. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat, joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi. ©

 

Neitsyt vai nuori nainen?

Vuoden 1933 Kirkkoraamattu käänsi jakeen 14 sanoilla "neitsyt tulee raskaaksi". Katkelmaa on jo vuosisatojen ajan pidetty ennustuksena tulevasta Messiaasta, mutta vuoden 1992 liberaaliteologiaa myötäilevä käännös katsoi olevansa viisaampi. Raamatunkäännöskomitea tarjosi ensiksi muotoa 'nuori nainen', mutta saamansa runsaan palautteen vuoksi muutti sen muotoon 'neitsyt'.[1] Alaviitteessä valittua käännösratkaisua yritetään kuitenkin selitellä pois toteamalla:

Käännös "neitsyt" perustuu Septuagintaan. Hepreankielisen alkutekstin 'alma' merkitsee 'nuori nainen'.

Alaviitteestä saa sen kuvan, ettei jae liitykään Jeesukseen tai edes neitseestä syntymiseen. Jesaja puhuu vain jostakusta nuoresta naisesta, joka synnyttää pojan ja antaa tälle nimen Immanuel. Mutta onko asia näin? Onko jakeessa käännösvirhe kristinuskon eduksi?

1. Alma ei tarkoita vain 'nuorta naista'

On totta, että heprean sana עַלְמָה (ʿalĕmāh) merkitsee 'nuorta naista'. Mutta alaviite jättää puolet totuudesta kertomatta: termi ei merkitse mitä tahansa nuorta naista, vaan on huomattavasti kapeampi.

Sana esiintyy Vanhassa testamentissa vain seitsemän kertaa. Yhdessäkään jakeessa sitä ei käytetä naisesta, joka tekstiyhteydessä olisi menettänyt neitsyytensä (1. Moos. 24:43, 2. Moos. 2:8, Ps. 68:26, Sananl. 30:19, Laul. l. 1:3, Laul. l. 6:8). Lisäksi arvostettu Even Shushanin hepreaa hepreaksi selostava sanakirja täsmentää käsitettä alma sanomalla, että se tarkoittaa "neitosta ja nuorta naista erityisesti ennen avioliittoa".[2] Koska neitsyys oli aviokelpoisuuden ehto, sana tarkoittaa erityisesti koskematonta nuorta naista – neitsyttä.

2. Betula ei tarkoita vain 'neitsyttä'

Heprean sanalla בְּתוּלָה (bĕṯûlāh), jota käännöskomitea olisi kaivannut suostuakseen kääntämään naisen 'neitsyeksi', on puolestaan laajempi merkitys. Se tarkoittaa usein kaikkea muuta kuin koskematonta naista. Käsite merkitsee Raamatussa mm. neitoa, joka on jo viettänyt yön kuninkaan kanssa (Est. 2:17), neitoa, joka on harjoittanut haureutta (Hes. 23:3) sekä naimisissa ollutta neitoa, joka on menettänyt aviomiehensä (Jooel 1:8).

Lisäksi sanaa käytetään Rebekasta – tytöstä, jota Aabrahamin palvelija lähti noutamaan puolisoksi tämän pojalle Iisakille. Mutta "betula" tuntuu tarvitsevan lisäsanoja selittämään itseään:

Ja tyttö (נעֲרָה, nʿӑrāh) oli näöltään hyvin ihana, בְּתוּלָה (bĕṯûlāh), johon ei mies ollut koskenut. (1. Moos. 24:16)

Tässä jakeessa sana on käännetty 'neitsyeksi' sekä uudessa että vanhassa raamatunkäännöksessä. Mutta jos "betula" merkitsisi yksinomaan 'neitsyttä', miksi kirjoittajan olisi ollut tarpeen korostaa, että tähänpä "betulaan" ei mies ollut koskenut? Millainen sitten on olevinaan neitsyt, johon mies on koskenut? Eikö pikemminkin ole selvää, että käytetty ilmaus oli yksinään liian löyhä kertomaan mitään Rebekan koskemattomuudesta?

Samaa tyttöä kutsutaan myös termillä "alma" (1. Moos. 24:43), mutta tekstissä se ei kaipaa täsmennystä. Jakeessa Aabrahamin palvelija kertoo etsineensä "almaa" puolisoksi isäntänsä pojalle, mikä viittaa jälleen siihen, että "alma" on koskematon – ja siis naimakelpoinen – neito. Jos sana merkitsisi vain nuorta naista, miksi palvelija olisi käyttänyt sitä kuvatessaan tehtäväänsä? Ketä muuta kuin "nuorta naista" hän olisi etsimässä nuorukaiselle puolisoksi? Nuorta miestäkö?

3. Nuoren naisen raskaus ei ole ihme

Jesaja aloittaa ennustuksensa sanoilla "Katso, sen tähden Herra itse antaa teille merkin" Sana merkki, hepreaksi אֹות, ʾowṯ, tarkoittaa 'tunnusmerkin' lisäksi myös ihmettä[3] ja sitä käytetään usein rinnasteisena termille מוֹפֵת (môfeṯ), 'ihme' (esim. 2. Moos. 7:3, 5. Moos. 6:22, Ps. 78:43, Ps. 105:27). Miltä jae kuulostaisi tällä vaihtoehtoisella lukutavalla?

Sentähden Herra itse antaa teille [tapahtua] ihmeen: Katso, nuori nainen tulee raskaaksi ja synnyttää pojan...

Ainakaan tähän maailmanaikaan nuoren naisen tuleminen raskaaksi ei ole mikään ihme, ja tokkopa se oli sitä tuolloinkaan. Tämän ennustuksen kohteena olevan lapsen sikiämisen ja syntymän oli kuitenkin määrä olla suuri tunnusmerkki; ihme. Sitä neitsyen tuleminen raskaaksi juuri on.

4. Alkuperäisten vastaanottajien käsitys

Tekstin aiemmat vastaanottajat ymmärsivät tämän nimenomaisen naisen olevan neitsyt. Kuten uuden Kirkkoraamatun alaviitteessä kerrotaan, Septuaginta (Vanhan testamentin kreikankielinen käännös, joka valmistui viimeistään 132 eKr) kääntää neidon sanalla παρθένος (parthenos), joka tarkoittaa ainoastaan neitsyttä. 'Nuorelle neidolle' olisi ollut huomattavasti parempi nimitys, νεάνις (neanis). On vaikea nähdä, miksi Septuagintan kääntäjät olisivat valinneet ensimmäisen vaihtoehdon, elleivät heprean alma ja tekstin järkevyys olisi sisältäneet ilmeistä viittausta naisen neitsyyteen.

Septuaginta on varhaisin saatavilla oleva "tulkinta" tekstistä. Kuningasten ajalta ei ole säilynyt tekstilähteitä, joista voitaisiin päätellä, kuinka Jesajan aikalaiset ymmärsivät ennustuksen. Jesajan jakeen on kuitenkin halki historian ymmärretty puhuvan nimenomaan 'neitsyestä', ei mistä tahansa nuoresta naisesta. Jos nykyiset eksegeetit kuvittelevat löytäneensä viisasten kiven, joka antaa heille oikeuden viitata kintaalla menneiden vuosien tulkintaperinteelle, he erehtyvät.

Lisää aiheesta: Glenn Miller: The Fabulous Prophecies of the Messiah

Kommentoi tätä katkelmaa

Ennustus pohjoisvaltakunnan tuhosta

17. Herra antaa tulla sinulle, sinun kansallesi ja isäsi suvulle ne päivät, joita ei ole ollut siitä asti, kun Efraim luopui Juudasta - antaa tulla Assurin kuninkaan. 18. Ja sinä päivänä Herra viheltää kärpäset Egyptin virtain suulta ja mehiläiset Assurin maasta, 19. ja ne tulevat ja laskeutuvat kaikki vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin, kaikkiin orjantappurapensaisiin ja kaikille juottopaikoille. 20. Sinä päivänä Herra ajattaa virran tuolta puolen palkatulla partaveitsellä, Assurin kuninkaalla, pään ja häpykarvat; viepä se vielä parrankin. 21. Siihen aikaan pitää mies lehmäsen ja pari lammasta, 22. mutta runsaan maidon tulon tähden hän syö voita; sillä voita ja hunajaa syövät kaikki maahan jäljelle jääneet. 23. Ja siihen aikaan jokainen paikka, jossa kasvaa tuhat viinipuuta, arvoltaan tuhat hopeasekeliä, joutuu orjantappurain ja ohdakkeiden valtaan. 24. Sinne on mentävä nuolet ja jousi mukana, sillä koko maa on pelkkää orjantappuraa ja ohdaketta. 25. Ei yhdellekään niistä vuorista, joita nyt kuokalla kuokitaan, enää mennä orjantappurain ja ohdakkeiden pelosta; ne jäävät härkien laitumeksi ja lammasten tallattavaksi."

17. Herra lähettää sinulle ja kansallesi ja omalle suvullesi ajan, jollaista ei ole ennen koettu, ei sitten sen päivän, jolloin Efraim erosi Juudasta – hän lähettää Assyrian kuninkaan. 18. – Niinä päivinä Herra viheltää tänne kärpäset, Egyptin kärpäset Niilin ääriltä ja mehiläiset Assyrian maasta, 19. ja ne tulevat ja asettuvat kaikkialle, puronrotkojen seinämille ja kallionhalkeamiin, orjantappurapensaikkoihin ja juottopaikoille. 20. Niinä päivinä Herra ajaa teiltä hiukset ja häpykarvat partaveitsellä, joka on palkattu Eufratin takaa. Se veitsi on Assyrian kuningas, ja se vie teiltä parrankin. 21. Niinä päivinä maamies pitää vain yhtä lehmää ja paria vuohta, 22. mutta ne lypsävät niin ylen määrin, että hän saa ravintonsa niistä. Niin, maitoa ja hunajaa he saavat syödä, kaikki, jotka ovat jäljellä maassa. 23. Niinä päivinä kasvavat viinitarhat – myös tuhannen hopeasekelin arvoiset tuhannen köynnöksen tarhat – orjantappuraa ja ohdaketta. 24. Jousi ja nuolet mukana sinne on mentävä, kun koko maa on täynnään orjantappuraa ja ohdaketta. 25. Niille vuorenrinteille, joita nyt kuokitaan ja viljellään, ei silloin kukaan mene: ne kasvavat yltyleensä orjantappuraa ja ohdaketta. Ne jäävät härkien laidunmaiksi, ja lampaat polkevat niitä." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Jesajan kirja,
luku 6
Jesajan kirja,
luku 8

Viitteet

 1) Risto Santala, Suudelma hunnun läpi: Uusi kirkkoraamattumme ekumenian ja raamattuopetuksen kannalta (Kuva ja sana, 1997), 65.

 2) Em. teos, 65.

 3) Em. teos, 65.

 

Ota yhteyttäX