Matteuksen evankeliumi,
luku 28
Markuksen evankeliumi,
luku 2

Markuksen evankeliumi, luku 1

luotu 12.2.2011 klo 16:30

muokattu 12.2.2011 klo 16:30


Sisällys

1–8 Johannes Kastajan julistus
9–11 Jeesuksen kaste
14–20 Jeesus kutsuu oppilaita
21–28 Riivattu vapautuu
29–34 Jeesus parantaa kansanjoukot
35–45 Spitaalinen paranee

Johannes Kastajan julistus

1. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku. 2. Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi." 3. "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'", 4. niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. 5. Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 6. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. 7. Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. 8. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

1. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin. 2. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan: – Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. 3. Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" 4. Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 5. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. 6. Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 7. Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. 8. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Jeesuksen kaste

muokattu 12.2.2011 klo 16:30

9. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11. Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."

9. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 11. Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." ©

 

Kreikan ja heprean kielessä ei ole lainausmerkkejä, eikä sitaatin ehdoton sanatarkkuus ollut ajanlaskun alun kulttuuripiirissä tärkeää. Olennaista oli se, että muistiinmerkitsijä pysyi uskollisena alkuperäisen lausuman merkitykselle. Markuksen ja Luukkaan (Luuk. 3:22) kertomukset eivät siis ole todellisessa ristiriidassa Matteuksen (Matt. 3:17) version kanssa, vaikka Jumalan käyttämä sanamuoto on siinä hiukan erilainen. Matteus on todennäköisesti muokannut lausumaa korostaakseen, ettei taivaallinen ääni puhunut vain Jeesuksen vuoksi, vaan myös kuulijoiden (ja kertomuksen myöhempien lukijoiden) hyödyksi.[1]

Kommentoi tätä katkelmaa

12. Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. 13. Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

12. Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 13. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. ©

 

Jeesus kutsuu oppilaita

14. Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia 15. ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." 16. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. 17. Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." 18. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. 19. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon. 20. Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.

14. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 15. Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!" 16. Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 17. Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." 18. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 19. Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. 20. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Riivattu vapautuu

21. Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti. 22. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet. 23. Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi 24. sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 25. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." 26. Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. 27. Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä." 28. Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

21. He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 22. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. 23. Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 24. "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" 25. Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!" 26. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 27. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." 28. Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Jeesus parantaa kansanjoukot

29. Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. 31. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä. 32. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut, 33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. 34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

29. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan. 32. Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. 33. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. 34. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Spitaalinen paranee

35. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. 36. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä; 37. ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua." 38. Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut." 39. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. 40. Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa." 41. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu." 42. Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui. 43. Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti menemään 44. ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille." 45. Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä.

35. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 37. ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua." 38. Mutta Jeesus sanoi: "Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen." 39. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. 40. Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: "Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." 41. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi." 42. Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. 43. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: 44. "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille." 45. Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Matteuksen evankeliumi,
luku 28
Markuksen evankeliumi,
luku 2

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels (InterVarsity Press, 1987), 117–118.

 

Ota yhteyttäX