Matteuksen evankeliumi,
luku 21
Matteuksen evankeliumi,
luku 23

Matteuksen evankeliumi, luku 22

luotu 28.5.2024 klo 15:04

muokattu 4.6.2024 klo 12:07


Sisällys

1–14 Vertaus hääpidoista
15–22 Veron maksaminen keisarille
23–33 Ylösnousemus ja avioliitto
34–40 Lain suurin käsky
41–46 Daavidin poika vai Herra?

Vertaus hääpidoista

1. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 2. "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 3. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 4. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'. 5. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 6. ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 9. Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' 10. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."

1. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: 2. "Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 3. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. 4. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: 'Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!' 5. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, 6. toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. 7. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. 9. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.' 10. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. 11. "Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. 12. Hän kysyi tältä: 'Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?' Mies ei saanut sanaa suustaan. 13. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. 14. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.'" ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Veron maksaminen keisarille

muokattu 4.6.2024 klo 12:07

15. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. 16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. 17. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" 18. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? 19. Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. 20. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" 21. He vastasivat: "Keisarin." Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on." 22. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

15. Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. 16. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. 17. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?" 18. Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: "Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? 19. Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne." He ottivat esiin denaarin. 20. Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" 21. "Keisarin", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu." 22. Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. ©

 

Herodilaiset (jae 16) olivat Herodes SuurenHerodes Suuri: Israelin hallitsija 37–4 eKr. Toteutti raskaan verotuksen turvin useita massiivisia rakennushankkeita, kuten Herodionin ja Masadan linnoitukset, amfiteatterin, Kesarean akveduktin sekä Jerusalemin temppelin uudisrakennuksen, jolla hän pönkit... kuningassuvun kannattajia. Vaikka suurin osa juutalaisista ei pitänyt hänestä lainkaan, Herodes sai huomattavan joukon seuraajia, jotka tukivat myös hänen jälkeläisiään.[1] Vallanpitäjänä Herodes AntipastaHerodes Antipas: Galilean ja Perean neljännysruhtinas, Herodes Suuren poika. Mestautti Johannes Kastajan ja yritti kuulustella Jeesusta. tietenkin kiinnostaisi, jos Jeesus kieltäisi maksamasta veroa Roomalle.

Kommentoi tätä katkelmaa

Ylösnousemus ja avioliitto

23. Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 24. sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen'. 25. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. 26. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. 27. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. 28. Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. 31. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 32. 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." 33. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.

23. Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 24. "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen.' 25. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jäi hänen veljelleen. 26. Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannelle ja lopulta kaikille seitsemälle. 27. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. 28. Kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa." 29. Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 31. Mutta ylösnousemuksesta puheen ollen – ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: 32. 'Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien." 33. Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Lain suurin käsky

34. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; 35. ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: 36. "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" 37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. 38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

34. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. 35. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: 36. "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" 37. Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Daavidin poika vai Herra?

41. Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä 42. sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." 43. Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 44. 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. 45. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" 46. Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

41. Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä: 42. "Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?" He vastasivat: "Daavidin." 43. Silloin Jeesus kysyi: "Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? Hän sanoo: 44. – Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle. 45. Jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?" 46. Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Matteuksen evankeliumi,
luku 21
Matteuksen evankeliumi,
luku 23

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey, 2nd ed. (B&H Academic, 2009), 21.

 

Ota yhteyttäX