G
I

H


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Hanukka
Juutalaisten juhla, jota vietetään sen muistoksi, että kislev-kuun 25. päivänä 164 eKr. vapaustaistelija Juudas Makkabi valtasi Jerusalemin temppelin seleukidien miehitysjoukoilta ylivoimasta huolimatta ja puhdisti pyhäkön.[1] Johanneksen evankeliumissa (Joh. 10:22–23) Jeesus opettaa temppelissä juuri h:n aikaan.
Kuinka Herodes reagoi messiashuhuihin?
Herodes Agrippa I
Herodes Antipaan veljenpoika, joka hallitsi koko Israelia Rooman alaisena vasallikuninkaana vuosina 41–44 jKr. Hänet nimitti virkaansa keisari CaligulaCaligula: l. Gaius Julius Germanicus, Rooman keisari vuosina 37–41. Muistetaan hulluna despoottina, joka yritti pystyttää oman patsaansa Jerusalemin temppeliin. Nimitti virkaansa Israelin kuningas Herodes Agrippa I:n, joka oli hänen ystävänsä..[2] Mestautti apostoli Jaakobin ja vangitsi PietarinPietari: Syntyjään Simon, Joonaan poika, kalastaja Beetsaidasta; yksi kahdestatoista apostolista. – hiukan huonolla menestyksellä (Ap. t. 12:18–19) tosin. H. A. I:n kuoleman jälkeen valta Juudeassa ja Samariassa palasi prokuraattoreille, joista kaksi olivat Felix ja Festus.
Herodes Agrippa II
Herodes Agrippa I:nHerodes Agrippa I: Herodes Antipaan veljenpoika, joka hallitsi koko Israelia Rooman alaisena vasallikuninkaana vuosina 41–44 jKr. Hänet nimitti virkaansa keisari Caligula. Mestautti apostoli Jaakobin ja vangitsi Pietarin – hiukan tosin. H. A. I:n kuolema... poika, joka lopulta seurasi isäänsä Galilean valtaistuimelle ja hallitsi liki puoli vuosisataa (49–92) saaden valtaansa lähes saman alueen kuin hänen isoisoisänsä Herodes SuuriHerodes Suuri: Israelin hallitsija 37–4 eKr. Toteutti raskaan verotuksen turvin useita massiivisia rakennushankkeita, kuten Herodionin ja Masadan linnoitukset, amfiteatterin, Kesarean akveduktin sekä Jerusalemin temppelin uudisrakennuksen, jolla hän pönkit... aikoinaan. Kuningas Agrippa, joka mainitaan Apostolien teoissa luvusta 25 eteenpäin on juuri H. A. II.
Herodes Antipas
Galilean ja Perean neljännysruhtinas, Herodes Suuren poika. Mestautti Johannes KastajanJohannes Kastaja: Pappi Sakariaan ja hänen vaimonsa Elisabetin poika; Messiaan tienraivaaja ja viimeinen Vanhan liiton profeetta. ja yritti kuulustella JeesustaJeesus: Jumalan hypostasis eli hänen personoitunut Viisautensa; syntyi ihmiseksi ajanlaskun alussa; toimi viimeisen varoituksen tuovana profeettana luopuneelle Israelille ja kutsui sitä osalliseksi uudesta liitosta, jonka tuli saattamaan voimaan. So....
Kuinka Herodes reagoi messiashuhuihin?
Herodes Suuri
Israelin hallitsija 37–4 eKr. Toteutti raskaan verotuksen turvin useita massiivisia rakennushankkeita, kuten Herodionin ja Masadan linnoitukset, amfiteatterin, Kesarean akveduktin sekä Jerusalemin temppelin uudisrakennuksen, jolla hän pönkitti oikeuttaan valtaistuimeen. H. oli syntyjään idumealainen, ei juutalainen, ja tuli elämänsä lopulla varsin vainoharhaiseksi valtansa suhteen.[3] H. ei ollut kansanjoukkojen suosiossa, mutta hänen dynastiallaan oli silti merkittävä määrä tukijoita, jotka esiintyvät myös evankeliumeissa (mm. Mark. 3:6, 12:13).
Hienosäätöargumentti
JumalatodistusJumalatodistus: Filosofinen argumentti, joka pyrkii osoittamaan, että Jumalan olemassaolo on järkevä tai todennäköisesti tosi uskomus. Näitä ovat mm. seuraavat argumentit:, jonka mukaan yliluonnollisen älyn eli Jumalan toiminta selittää parhaiten jotkin luonnontieteiden havaitsemat fyysisen todellisuuden piirteet.
Mitä h. väittää ja miten sitä perustellaan?
Kumoaako nk. lätäkkövertaus onnistuneesti h:n?
Hieronymus
(347–420 jKr.) Kirkkoisä, joka laati uuden latinankielisen käännöksen Uuden testamentin neljästä evankeliumista ja mahdollisesti suuren osan muutakin Vulgataa.
Mitä Uuden testamentin kirjoituksia H. piti arvovaltaisina?
Hiskia
Juudan valtakunnan 12. kuningas, 716-687 eKr; AahaanAahas: Juudan kuningas 735-716 eKr; Jootamin poika. poika.
Kuinka vanha Hiskian isä Aahas oli tämän syntyessä?
Homoseksuaalisuus
Ihmisen eroottisen kiinnostuksen suuntautuminen samaan sukupuoleen.
Onko homoseksuaalisuuden harjoittaminen hyväksyttävää, koska muitakaan Vanhan testamentin lakeja ei noudateta?
Voisiko avioliitto olla sukupuolineutraali?
Hyvyys
Eettinen arvo; viittaa puhtaaseen, jaloon, ylevään toimintaan.
Jos Jumala on hyvä, miksi hän sallii kärsimyksen?
Jos Jumala on hyvä, miksi hän sallii nk. luonnollisen pahan?
Osoittaako h:n ja pahuuden olemassaolo, että Jumala on olemassa?
Edustaako Jumala ainoastaan hyvää?
Tekevätkö kaikki syntiä?
Tulisiko hyvää tehdä toisten näiden vai salaa?
G
I

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey, 2nd ed. (B&H Academic, 2009), 17.

 2) Em. teos, 23.

 3) Em. teos, 21.

 

Ota yhteyttäX