S
U

T


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Talentti
Heprealaisten suurin painoyksikkö, jolla punnittiin lähinnä metalleja. Vaihteli eri aikoina 30 kg:sta 60 kg:aan.
Montako t:a kultaa Salomolle tuotiin Oofirista?
Tappaminen
Toisen ihmisen hengen riistämistä; kuudennessa käskyssä käytetty sana merkitsee viattoman ihmishengen tahallista riistämistä.
Suhtautuuko Jumala ristiriitaisesti t:een?
Teodikea
kreik. jumalan oikeutus; t:n ongelmaksi kutsutaan pahuuden ja kärsimyksen esiintymistä hyvän ja kaikkivaltiaan Jumalan maailmassa ja t:ksi pyrkimystä osoittaa, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään.
Osoittaako maailmassa esiintyvä p., ettei ole hyvää ja kaikkivaltiasta Jumalaa?
Miksi Jumala sallii nk. luonnollisen pahan?
Terah
Aabrahamin ja tämän veljien isä, kotoisin Kaldean Uurista.
Kuinka vanhaksi T. eli?
Tertullianus
(n. 155–240 jKr.) Alkukirkon merkittävimpänä teologina pidetty kirkkoisä, vaikutti Karthagossa.
Mitä Uuden testamentin kirjoituksia T. piti arvovaltaisina?
Tiede
Ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällinen ja kriittinen tutkimus; sen avulla saatu tietojen jäsentynyt kokonaisuus.
Eikö eläinlajeja ollut hieman liikaa Nooan arkkiin?
Ilmoittaako Raamattu israelilaisten lukumäärän liian suureksi?
Oliko viiriäissaalis erämaassa kohtuuttoman suuri?
Onko Raamatun biologisessa tietämyksessä vikaa?
Entä Raamatun lääketieteellisessä tietämyksessä?
Entä Raamatun geofysikaalisessa tietämyksessä?
Entä Raamatun astronomisessa tietämyksessä?
Entä Raamatun hydrologisessa tietämyksessä?
Liioitteleeko Raamattu taistelussa kaatuneiden määrää?
Onko kuukin Raamatun mukaan kuuma?
Eikö ennustus Tyyron tuhosta ole historiallisesti pielessä?
Onko kertomus Juudaan palkkiosta historiallisesti virheellinen?
Naulittiinko ryöväreitäkin ristille?
Onko Raamattu väärässä väittäessään, että ristin juurella oli Jeesuksen ystäviä?
Tieto
ts. tietäminen, tosiasioista selvillä oleminen. Epistemologian eli tietoteorian määritelmiä sille, mitä voidaan kutsua tiedoksi, on useampia.
Voiko uskoa Jeesuksen y:een perustellusti pitää tietona?
Toora
Hepreankielinen nimitys Jumalan antamalle laille, jonka käskyillä hän opettaa ja ohjaa ihmisiä kuin isä lapsiaan. Nimitystä käytetään myös kuvaamaan viiden Mooseksen kirjan muodostamaa kokonaisuutta.
Ks. laki
Tuomitseminen
Hylkäävän, paheksuvan, arvostelevan t. epäedullisen lausunnon esittäminen jstkin tai jstksta, käytetään myös tuomion täytäntöönpanemisesta. Puolueellinen, tekopyhä tai väärämielinen tuomitseminen kielletään Raamatussa; yleisten moraalisten tuomioiden lausuminen on suorastaan välttämätöntä.
Miksi Jumala surmasi Oonanin?
Tuomitseeko Jumala ihmisiä heidän isiensä synneistä?
Tuomitseeko Jumala ylipäänsä ketään mistään?
Tuomitseeko Jumala kansoja nousten vai istuen?
Entä tuomitseeko Jeesus?
Onko Raamatun ilmoitus jumalattomien kohtalosta ristiriitainen?
Onko Jumala ansainnut itse helvetin tulen?
Tulisiko toisia tuomita syömisestä ja juomisesta?
S
U
 

Ota yhteyttäX