L
N

M


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Maailma
Sanalla viitataan tekstiyhteyden mukaan joko kosmokseen, maapalloon tai Jumalaa vastaan kapinoivaan ihmiskuntaan.
Onko maa ikuinen?
Maailmanloppu
Nykyisin sanalla viitataan maailmankaikkeuden, maapallon, elollisen luonnon tai ihmiskunnan tuhoutumiseen; 1. vuosisadan juutalainen ajattelu sen paremmin kuin varhaiskristillisyyskään eivät tunne ajatusta maailman hävittämisestä, vaan julistavat sen uudistamista ja ennalleensaattamista.
Milloin Jeesus ilmoitti m:n ja "toisen tulemuksensa" tapahtuvan?
Mitä mieltä Raamatun muut profeetat ovat?
Maria
Jeesuksen äiti.
Maria Magdaleena
Magdalan kylästä kotoisin oleva opetuslapsi; ensimmäinen, joka kohtasi ylösnousseen Jeesuksen.
Seisoiko M. ristin luona vai kauempana?
Kenen kanssa M. tuli pääsiäisaamuna haudalle?
Masturbointi
Ks. itsetyydytys
Melkisedek
Aabrahamin aikainen Saalemin kuningas ja "korkeimman Jumalan" pappi; Messias Jeesuksen maailmanlaajuisen pappeuden esikuvallinen hahmo.
Oliko M. kuolematon?
Metafora
Kahden olennaiselta osin samankaltaisen asian vertaamiseen perustuva kielikuva.
Onko kaikki Raamatun teksti otettava kirjaimellisesti?
Monoteismi
Vakaumus, että on olemassa vain yksi jumala.
Onko mielekästä väittää, että ateisti uskoo "vain yhteen jumalaan vähemmän" kuin kristitty?
Mooses
Leeviläisten Amramin ja Jookebedin poika; vapautti Jumalan kutsusta ja voimalla Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Vanhan liiton välimies, lain antaja, kansanjohtaja ja profeetta.
Säädettiinkö laki välimiehen kautta vai ilman?
Oliko M.:n appi nimeltään Reguel, Hoobab vai Jetro?
Millainen M. oli luonteeltaan?
Puhuiko M. yli kahdelle miljoonalle ihmiselle yhtä aikaa?
Oliko M.kuolematon?
Muotokritiikki
Raamatuntutkimuksen menetelmä, joka keskittyy tekstiä edeltäneeseen suulliseen perimätietoon ja materiaalin muotoihin.
Onko m. oikeassa perimätiedon muuttumisesta?
Muratorin kaanon
Ensimmäinen tiedossa oleva luettelo niistä kirjoituksista, joita Rooman seurakunta piti arvovaltaisina, laadittu vuoden 170 jKr tienoilla.
Mitkä kirjat kuuluivat M:iin?
L
N
 

Ota yhteyttäX