R
T

S


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Saatana
Persoonallinen, paha henkiolento, joka vastustaa JumalaaJumala: Itseolevainen, transsendentti, kolmiyhteinen, kaikkivaltias henkiolento, joka loi maailmankaikkeuden Sanansa välityksellä; ilmoittaa itsensä luomakunnassa, Raamatussa ja erityisesti Jeesus Nasaretilaisessa, joka on Jumalan hypostasis., turmelee hänen työtään ja koettelee ja syyttää ihmisiä. Saatana merkitsee juuri tuomioistuimen syyttäjää.
Missä järjestyksessä s. kiusasi Jeesusta?
Miksi sekä Jeesusta että s:aa kutsutaan kointähdeksi?
Sadanpäämies
l. kenturio. Roomalaisen legioonayksikön, kenturian, päällikkö. Komensi nimensä mukaisesti sataa legioonalaista.
Tuliko s. henkilökohtaisesti tapaamaan Jeesusta?
Mitä Jeesusta vartioinut s. sanoi tämän kuoltua?
Sakarja
Tuota... kuka heistä?
Kuka oli S:n isä?
Salomo
Kuningas DaavidinDaavid: Beetlehemiläisen Iisain nuorin poika; Jumalan valitsema Juudan kuningas 1010–1003 ja koko Israelin kuningas 1003–970 eKr. Salomon isä ja Messias Jeesukseen johtavan kuningassuvun kantaisä. ja Batseban toinen poika, Daavidin seuraaja; Salomon hallitusaikaa kutsutaan IsraelinIsrael: Kansa, joka muodostui Aabrahamin pojanpojan Jaakobin jälkeläisistä; sisälsi kaksitoista sukuhaaraa. "kulta-ajaksi".
Kuinka monentena vuonna erämaavaelluksen jälkeen alkoi S:n hallituskausi?
Montako talenttia kultaa S:lle tuotiin Oofirista?
Montako hevosvaljakkoa S:lla oli?
Montako maaherrojen virkamiestä S:lla oli?
Montako heitä oli toisessa yhteydessä?
Jos S. oli niin viisas, miksi hän rakensi temppelin?
Kuinka korkeat pylväät S. rakennutti temppeliin?
Kuinka suuren vaskialtaan S. rakennutti temppeliin?
Kestikö temppelin rakentaminen työmiesten lukumäärään nähden suhteettoman kauan?
Teurastiko S. yksinään 142 000 eläintä yhdessä viikossa?
Jos S. oli niin viisas, kuinka hän saattoi langeta?
Voiko Jeesus olla S. viisaampi?
Samarialaiset
Kansa, joka koostui Assyrian valloittaman Israelin (722 eKr.) alueelle siirrettyjen kansojen sekä juutalaisten laittomien seka-avioliittojen jälkeläisistä. S:t katsoivat uskovansa Israelin Jumalaan, odottivat Messiasta (Taheb), mutta tunnustivat vain viisi Mooseksen kirjaa. Teologisista erimielisyyksistä (Joh. 4:19–20) aiheutuva vihanpito juutalaisten ja s:ien välillä kiristyi entisestään, kun Johannes Hyrcanus hävitti temppelin, jonka nämä olivat pystyttäneet Garissimin vuorelle.[1]
Mitä Jeesuksen vertaus laupiaasta s:sta tarkoittaa?
Sananlasku
Lyhyt ja ytimekäs, usein kuvallinen lausuma, johon sisältyy kokemusperäinen elämänohje tai yleinen totuus.
Ovatko Raamatun s:t ehdottoman tosia aina ja kaikkialla?
Saul
IsraelinIsrael: Kansa, joka muodostui Aabrahamin pojanpojan Jaakobin jälkeläisistä; sisälsi kaksitoista sukuhaaraa. ensimmäinen kuningas, Kiisin poika Benjaminista. Menetti kuninkuuden DaavidilleDaavid: Beetlehemiläisen Iisain nuorin poika; Jumalan valitsema Juudan kuningas 1010–1003 ja koko Israelin kuningas 1003–970 eKr. Salomon isä ja Messias Jeesukseen johtavan kuningassuvun kantaisä. selkärangattomuutensa ja omapäisyytensä vuoksi.
Tunsiko S. Daavidin ennen tämän taistelua Goljatin kanssa?
Kysyikö S. neuvoa Herralta vai ei?
Erehtyikö Jumala S:n suhteen?
Kuka surmasi S:n?
Seksuaalisuus
Sukupuolisuus, seksi, sukupuolivietin ilmeneminen.
Voisiko avioliitto olla sukupuolineutraali?
Septuaginta
(Lat. 'seitsemänkymmentä') kreikankielinen Vanhan testamentin käännös, joka laadittiin 250 eKr. paikkeilla hajallaan asuvien juutalaisten tarpeisiin. Aleksanteri Suuren valloitusten seurauksena kreikasta oli tullut Välimeren alueella yleiskieli kaupankäynnin ja yhteisten asioiden hoitamiseen. S. on raamatuntutkimukselle hyvin tärkeä teksti, sillä Uudessa testamentissa lainataan yleensä sitä hepreankielisen tekstin sijasta.[2]
Serubbaabel
Tuota... kuka heistä?
Minkä niminen oli S:n poika?
Sidkia
Juudan valtakunnan viimeinen kuningas; JoosianJoosia: Juudan valtakunnan 16. kuningas; hallitsi vuosina 640–609 eKr. poika ja JoojakininJoojakin: Juudan kuninkaan Joojakimin poika; hallitsi vain kolme kuukautta vuonna 597 eKr. setä. Kapinoi Babylonian kuningasta vastaan ja sokaistiin.
Oliko S. Joojakinin setä vai veli?
Saako S. kuolla rauhassa?
Sielu
Ihmisen (ja korkeampien eläinten) aineeton puoli, joka vastaa tajuisuudesta ja mielen toimintojen ylläpitämisestä.
Onko s. olemassa?
Onko ihmisen minuus pelkkä illuusio?
Siisera
Kanaanilaisten sotapäällikkö, joka tunkeutui keeniläisen Heberin telttaan ja sai surmansa tämän vaimon kädestä.
Seisoiko vai nukkuiko S. Jaaelin tappaessa hänet?
Sota
Tilanne, jossa kahden osapuolen (usein valtion) välillä vallitsee avoin vihollisuus ja taistelut ovat todennäköisiä.
Onko Jumala s:n vai rauhan puolesta?
Entä oliko Jeesus s:n vai rauhan lähettiläs?
Spagettihirviö
Ks. lentävä spagettihirviöLentävä spagettihirviö: Kahdesta lihapullasta ja nauhamakaronista koostuva, suosittu parodiajumalolento, jolla älykkään suunnittelun teoria (ID) usein kyseenalaistetaan..
Suojelija–suojatti -suhde
engl. patron–client relationship. Vastavuoroisuuteen perustuva, pitkäaikainen sosiaalinen suhde, jossa alempiarvoinen suojatti (l. klientti) pyysi ja sai tarvitsemansa asian "lahjaksi", suosionosoituksena ylempiarvoiselta suojelijalta (l. patronus). Suojatti sitoutui vastaamaan lahjaan käytännöllisin kiitollisuudenosoituksin, suojelija taas olemaan jatkossakin hänestä riippuvaisten suojattien käytettävissä. Suhde oli 1. vuosisadan kreikkalais-roomalaisen (ja juutalaisen) yhteiskunnan peruspilareita.
Synagoga
Juutalaisten rukous- ja kokoushuone. S:n tarkka alkuperä on tuntematon, mutta Salomon temppelin tuho ja pakkosiirtolaisuus synnyttivät tarpeen kokoontua paikallisesti palvomaan Israelin Jumalaa. Eläinuhrien sijasta painotus siirtyi KirjoitustenRaamattu: Kristinuskon pyhä kirja, jonka kautta Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa. opiskeluun, rukoukseen ja hyvän tekemiseen.[3]
Synti
Sydämen nousu kapinaan JumalaaJumala: Itseolevainen, transsendentti, kolmiyhteinen, kaikkivaltias henkiolento, joka loi maailmankaikkeuden Sanansa välityksellä; ilmoittaa itsensä luomakunnassa, Raamatussa ja erityisesti Jeesus Nasaretilaisessa, joka on Jumalan hypostasis. vastaan ja hänestä luopuminen; tästä seuraava Jumalan tahdon vastainen teko, toiminta tai asenne.
Voivatko uhrilahjat poistaa s:t?
Tekevätkö kaikki s:ä?
R
T

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey, 2nd ed. (B&H Academic, 2009), 19.

 2) Em. teos, 13–14.

 3) Em. teos, 10.

 

Ota yhteyttäX