I
K

J


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Jaael
Keeniläisen Heberin vaimo, joka surmasi kanaanilaisten sotapäällikön Siiseran, kun tämä aikoi maata hänet väkisin ja anastaa siten Heberin omaisuuden.
Seisoiko vai nukkuiko Siisera, kun J. tappoi hänet?
Jaakob
Iisakin ja Rebekan poika, Eesaun kaksoisveli; sai myöhemmin nimen Israel ja peri osallisuuden Jumalan Aabrahamin kanssa tekemästä liitosta.
Muuttuiko J:n nimi pysyvästi Israeliksi?
Montako J:n perheenjäsentä Joosef kutsui Egyptiin?
Minne J. haudattiin ja keneltä hauta oli ostettu?
Jeesus
Jumalan hypostasis eli hänen personoitunut Viisautensa; syntyi ihmiseksi ajanlaskun alussa; toimi viimeisen varoituksen tuovana profeettana luopuneelle Israelille ja kutsui sitä osalliseksi uudesta liitosta, jonka tuli saattamaan voimaan. Sovitti kuolemallaan synnin ja voitti ylösnousemuksellaan kuoleman; Messiaana korotettu koko maailman todelliseksi Kuninkaaksi.
Elämä, opetus ja teot
Oliko Jeesus konservatiivi vai radikaali?
Miksi sekä J:a että saatanaa kutsutaan kointähdeksi?
Milloin J. syntyi?
Mikä J:n nimeksi piti laittaa?
Missä J. oli kasteensa jälkeen?
Missä järjestyksessä saatana kiusasi J:a?
Kastoiko J.?
Missä J. piti vuorisaarnan?
Silmä silmästä vai toinen poski?
Rakastiko J. vihollisiaan?
Oliko J:n Vanhan testamentin tuntemus puutteellinen?
Tuomitseeko J. ketään?
Kenen hapatusta J. kehotti karttamaan?
Kuinka monen päivän kuluttua tapahtui J:n muodonmuutos?
Minne J. lähti opetuslapsineen ruokittuaan suuren ihmisjoukon?
Onko J:n seuraaminen helppo tehtävä?
Oliko J. sodan vai rauhan lähettiläs?
Oliko J. luotettava?
Oliko J. nöyrä?
Onko J. kaikkivaltias?
Voiko J. olla Salomoa viisaampi?
Tuliko J. kumoamaan lain?
Antoiko J. merkkejä aikalaisilleen?
Eikö J. tiennyt, ettei viikunapuussa ollut hedelmiä?
Miksi J. piileskeli, vaikka käski olla pelkäämättä ihmisiä?
Opettiko J. avoimesti?
Miten pääsee Jumalan tai J:n luo?
Kärsimys ja ristinkuolema
Kenen luona J:n voitelu tapahtui?
Kaadettiinko öljy J:n päähän vai jalkoihin?
Moniko opetuslapsista närkästyi voitelevaan naiseen?
Milloin J. ennusti, että hänet tultaisiin kavaltamaan?
Miten J:n vangitsijat tunnistivat hänet?
Paransiko J. irti lyödyn korvan?
Milloin J:n oikeudenkäynti pidettiin?
Miten J. vastasi oikeudenkäynnissä?
Miten J. vastasi Pilatukselle?
Vastasiko J. syytteisiin Pilatuksen edessä?
Minkä väriseen viittaan sotilaat pukivat J:n?
Kantoiko J. itse ristinsä?
Milloin J. ristiinnaulittiin?
Mitä kirjoitettiin J:n ristiin?
Mitä J:lle annettiin juotavaksi? Joiko hän?
Herjasiko J:a toinen vai molemmat ristiinnaulituista?
Milloin J. meni paratiisiin?
Kauanko J. oli kuolleena?
Ylösnousemus ja taivaaseenastuminen
Ovatko Raamatun ylösnousemuskertomukset toivottoman ristiriitaisia?
Milloin J. nousi taivaaseen?
Missä J:n taivaaseenastuminen tapahtui?
Jeriko
Kaupunki Jordanin länsipuolella; Jeesuksen aikaan tärkeä kauppakeskus, jossa sijaitsi päätulliasema.
Montako sokeaa Jeesus paransi J:sta lähtiessään?
Johannes Kastaja
Pappi Sakariaan ja hänen vaimonsa Elisabetin poika; Messiaan tienraivaaja ja viimeinen Vanhan liiton profeetta.
Tunnistiko J. Jeesuksen Messiaaksi vai ei?
Oliko J. profeetta tai tuleva Elias?
Joojakin
Juudan kuninkaan Joojakimin poika; hallitsi vain kolme kuukautta vuonna 597 eKr.
Oliko J:n seuraaja Sidkia hänen setänsä vai veljensä?
Miten kauan J. hallitsi Jerusalemissa?
Jooram
Kuningas Joosafatin vanhin poika; Juudan kuningas 853–841 eKr.
Mitä sukua Jootam oli J:lle?
Joosafat
Juudan valtakunnan 4. kuningas; hallitsi vuosina 873–848 eKr.
Poistiko J. uhrikukkulat Juudasta?
Joosef
Marian mies ja Jeesuksen isäpuoli.
Kuka oli J:n isä?
Joosia
Juudan valtakunnan 16. kuningas; hallitsi vuosina 640–609 eKr.
Kuka tuli kuninkaaksi J:n jälkeen?
Jumala
Itseolevainen, transsendentti, kolmiyhteinen, kaikkivaltias henkiolento, joka loi maailmankaikkeuden Sanansa välityksellä; ilmoittaa itsensä luomakunnassa, Raamatussa ja erityisesti Jeesus Nasaretilaisessa, joka on Jumalan hypostasis.
Jumalan olemassaolo
Onko Jumalan olemassaolosta mitään todisteita?
Onko mielekästä väittää, että ateisti uskoo "vain yhteen j:aan vähemmän" kuin kristitty?
Miksi J. sallii kärsimyksen luomassaan maailmassa?
Miksi Jumala sallii nk. luonnollisen pahan?
Jumalan olemus
Montako jumalaa on olemassa?
Asuuko J. valossa?
Onko J. yksi vai monta?
Onko J. nähtävissä?
Miltä J. näyttää?
Onko Jeesus erottamaton J:sta?
Onko Jeesus yhtä J:n kanssa vai vähäisempi kuin hän?
Onko Jeesus kaikkivaltias?
Miten pääsee J:n tai Jeesuksen luo?
Jumalan luonne
Antaako Raamattu ristiriitaisen kuvan J:sta?
Antoiko J. Aabrahamille luvatun maan?
Edustaako J. ainoastaan hyvää?
Hyväksyykö J. ihmisuhrin?
Katuuko tai muuttaako J. mieltään?
Kuinka J. suhtautuu valheisiin?
Kuinka J. suhtautuu tappamiseen?
Onko J. luotettava?
Onko J. sodan vai rauhan puolesta?
Jumalan kyvyt ja toiminta
Haluaako J. pelastaa kaikki?
Pelastuvatko kaikki, jotka huutavat Herraa?
Näkeekö J. kaiken?
Onko J. lähellä niitä, jotka huutavat häntä avuksi?
Onko J. apumme ahdingon aikoina?
Onko J:n viha ikuista?
Onko J. kaikkivoipa?
Voiko J. luoda niin suuren kiven, ettei pysty nostamaan sitä?
Tuomitseeko J. ketään mistään?
Tuomitseeko J. kansoja nousten vai istuen?
Jos vihastuminen on synti, miksi J. tekee niin?
Jumalan valtakunta
ks. Valtakunta (Jumalan)
Jumalatodistus
Filosofinen argumentti, joka pyrkii osoittamaan, että Jumalan olemassaolo on järkevä tai todennäköisesti tosi uskomus. Näitä ovat mm. seuraavat argumentit:
Leibnizin ontologinen argumentti
Kosmologinen kalam-argumentti
Hienosäätöargumentti
Noeettinen argumentti
Moraalinen argumentti
Eksistentiaalinen argumentti
Juudas Iskariot
Simonin poika; yksi kahdestatoista apostolista. Teki liiton juutalaisten johtomiesten kanssa ja kavalsi Jeesuksen heidän käsiinsä.
Milloin J. teki liiton ylipappien kanssa?
Kavalsiko J. Jeesuksen suudelmalla?
Onko kertomus J:n palkkiosta historiallisesti väärä?
Miten J. kuoli ja mitä hän teki kavallusrahoilla?
Ennustiko Jeremia kavallusrahojen kohtalon?
I
K
 

Ota yhteyttäX