Q
S

R


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Raahab
Jerikolainen portto ja sen talon emäntä, johon Joosuan lähettämät miehet piiloutuivat.
Päästikö R. lähettiläät toista tietä pakoon vai piilottiko hän heidät?
Raamattu
Kristinuskon pyhä kirja, jonka kautta Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa.
Onko R. ristiriitainen?
Onko R:ssa vertauskuvallista tekstiä?
Ovatko R:n sananlaskut ehdottoman tosia aina ja kaikkialla?
Kuinka Uuden testamentin kaanon syntyi?
Onko muotokritiikki osoittanut R:n virheelliseksi?
Onko redaktiokritiikki osoittanut R:n virheelliseksi?
Rakkaus
Raamatussa sitoutumista jhkin (yleensä ryhmään) ja toimimista sen parhaaksi.
Rakastiko Jeesus vihollisiaan?
Eikö ajatus Jumalan r:sta ole yhteensopimaton näiden tapahtumien kanssa?
Tulisiko Jumalaa rakastaa, pelätä vai molempia?
Ja sama toisella tapaa.
Rauha
Tasapainoinen, tyyni ja levollinen tila; sovinnon tila.
Onko Jumala sodan vai r:n puolesta?
Entä oliko Jeesus sodan vai r:n lähettiläs?
Russellin teekannu
Ateistifilosofi Bertrand Russellin käyttämä analogia, jolla hän pyrki kyseenalaistamaan kristinuskon rationaalisuuden.
Onko R. eheä analogia kristinuskon Jumalalle?
Q
S
 

Ota yhteyttäX