J
L

K


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Ä - Ö

Kaanon
Raamatun arvovaltaisten kirjojen kokoelma.
Kuinka Uuden testamentin kaanon syntyi?
Kaikkivaltius
Jumalan ominaisuus; kyky aktualisoida kaikki loogisesti mahdolliset tai sisäisesti ristiriidattomat teot.
Voiko kaikkivaltias luoda niin suuren kiven, ettei pysty nostamaan sitä?
... ja sama lyhyesti videona
Onko Jumala kaikkivoipa?
Onko Jeesus kaikkivaltias?
Kain
Aadamin ja Eevan esikoinen; maanviljelijä, joka tappoi veljensä.
Miksi K. merkittiin, vaikka maailmassa oli tuolloin vain kolme ihmistä?
Rakensiko ja kansoittiko K. kaupungin vain kahden sukupolven aikana?
Kapernaum
Kaupunki Gennesaretinjärven rannalla; Jeesuksen julkisen toiminnan keskus Galileassa.
Olivatko Pietari ja Andreas K:sta vai Beetsaidasta?
Kaste
Vedellä suoritettava siirtymisriitti, joka liittää kastettavan tiettyyn kansalliseen ja hengelliseen osallisuuteen.
Kastoiko Jeesus?
Katumus
Mielipahan tunteminen jostain tekemästään ja toive, ettei olisi tehnyt niin.
Katuuko Jumala aikeitaan vai ei?
Klemens Aleksandrialainen
(n. 150–211 jKr.) Syntyjään ateenalainen, sittemmin Aleksandrian kirkon opettaja ja katekeettakoulun johtaja.
Mitä Uuden testamentin kirjoituksia K. piti arvovaltaisina?
Kuohiutuminen
Maskuliinisten sukupuolirauhasten poistotoimenpide.
Kannattaako kuohiutua?
Suhtautuuko Jumala kuohittuihin kohtuuttoman tiukasti?
Kuolema
Elämän ja yhteyden päättyminen, eroon joutuminen. Raamatussa jälkimmäisessä merkityksessä metafora erolle Jumalasta ('hengellinen kuolema') ja tulevasta maailmanajasta ('iankaikkinen kuolema').
Miksi Aadam jäi henkiin, vaikka rangaistus hedelmän syömisestä oli k.?
Minkä ikäisenä Terah kuoli?
Suhtautuuko Jumala ristiriitaisesti tappamiseen?
Hyväksyykö Jumala ihmisuhrin?
Montako ihmistä kuoli haureutta seuranneessa vitsauksessa?
Missä Ussa kuoli liitonarkin koskettamisesta?
Kuinka Ahasja kuoli?
Voiko joku hallita k:n päivää?
Olivatko Elia ja Mooses kuolemattomia?
Miten Juudas kuoli ja mitä hän teki kavallusrahoilla?
Mitkä olivat Jeesuksen viimeiset sanat?
Kuka voiteli Jeesuksen ruumiin?
Kauanko Jeesus oli kuolleena?
Kyrillos Jerusalemilainen
(n. 313–386 jKr.) Huomattava alkukirkon teologi, joka toimi Jerusalemin piispana.
Mitä Uuden testamentin kirjoituksia K. piti arvovaltaisina?
Kärsimys
Ruumiillisen tai sielullisen tuskan, kivun tai vaivan kokeminen.
Miksi Jumala sallii k:n luomassaan maailmassa?
Miksi Jumala sallii nk. luonnollisen pahan?
J
L
 

Ota yhteyttäX